ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2553-2558
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท

ชนิดพืช

2554 2555 2556 2557 2558
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

หอมหัวใหญ่ 3.18 15.75 3.20 16.55 3.15 15.93        3.15       16.72            3.15          17.35
มะเขือเทศ 2.92 22.39 4.59 53.74 19.59 72.13        3.46       38.50            2.49          35.04
พริก 7.87 38.82 10.60 37.20 15.57 74.93        7.48       27.78            2.33          17.65
กระเทียมใบ 0.11 0.22 - - 0.24 0.43        0.00        0.04    
กะหล่ำดอก 8.98 48.69 8.48 40.37 5.25 20.21        5.29       37.16            8.18          26.01
กะหล่ำปลี 22.12 75.18 20.19 61.76 90.58 74.31       20.98       64.01          15.25          49.30
ข้าวโพด 1,216.88 81.33 3,190.68 224.50  4,878.39 282.58  1,937.37     140.26        199.60          15.74
ข้าวโพดหวาน 1.53 1.32 0.58 0.31 0.16 0.07        2.07        0.74    
ข้าวฟ่าง 150 5.25 62.03 3.87 228.4 13.35     140.00        8.24    
คะน้า 211.03 18.83 300.93 35.83 257.09 29.83     187.77       26.54        300.10          39.19
แคนตาลูป 1.42 10.12 0.41 4.30 1.21 17.23        0.06        0.82            0.01            0.09
แตงกวา 15.74 25.27 23.41 40.46 24.99 51.15       14.48       32.94          13.87          36.87
แตงโม 11.48 9.43 14.24 15.37 10.63 19.00        3.83        8.62            3.59            3.80
ถั่วเขียว - - 0.30 0.22       -    -     
ถั่วเขียวเมล็ดดำ - - 0.00 0.00       -    -         124.98            2.30
ถั่วฝักยาว 6.35 1.22 4.50 1.04 11.87 1.80        0.26        0.05          42.81            1.65
ถั่วลันเตา 2.12 0.37 17.93 1.18 12.31 0.36       11.84        0.48          22.85            1.48
ถั่วเหลือง 35 3.72 78.00 9.51 84.55 10.46       38.10        5.21          24.00            3.37
ทานตะวัน 241.41 39.46 229.35 36.76 131.61 27.41     209.34       52.94        469.67        128.85
บรอคโคลี 0.68 3.76 1.11 6.36 1.20 7.17        0.33        2.08          20.39            0.70
บวบเหลี่ยม 20.43 19.37 18.16 17.77 12.20 11.47       18.02       19.14          17.04          20.72
ผักกาดกวางตุ้ง 205.2 16.85 491.61 49.08 508.78 52.10     187.32       20.97        281.08          32.31
ผักกาดขาว 41.7 11.68 38.64 18.32 36.62 31.56       36.16       18.42          92.64          27.57
ผักกาดเขียว 103.69 7.35 80.30 8.18 116.23 10.90     110.53       10.47          57.42            6.31
ผักกาดหอม 13.54 14.62 28.40 18.16 44.12 41.65       33.78       20.80          40.82          24.89
ผักกาดหัว 144.65 29.79 82.09 14.96 164.89 29.95       91.59       20.59        158.96          29.75
ผักชี 759.25 47.35 1,137.96 65.87 698.60 39.46     542.55       35.78     1,116.27          68.51
ผักบุ้งจีน 88.63 4.71 143.12 8.32 169.60 9.19     192.01       13.67        115.90            7.95
มะระ 13.61 19.48 32.66 39.85 4.29 8.07           -             -      
มะเขือยาว 2.2 8.2 2.82 6.21 7.04 8.53        3.57        5.88            1.71            2.58
มะเขือเปราะ 0.13 0.18 0.85 1.20 0.66 1.00        0.36        0.55    
ฟัก/แฟง 0.22 0.37 0.16 0.30 0.00 0.00        0.02        0.00    
กระเจี๊ยบเขียว 6.64 4.51 14.32 8.19 7.42 4.32        4.37        3.26          15.28            7.74
ฟักทอง 6.37 6.58 14.07 13.46 5.40 8.19       14.16       21.91          10.43          17.26
มะเขือม่วง - - - - 0.06 0.10        0.04        0.02    
มะระขี้นก - - - - 7.38 11.44        9.16       14.34            4.80            9.58
มะระจีน - - - - 5.3 10.65        5.82       14.51            3.27            8.75
มะละกอ - - - - 0.12 2.26        0.10        3.09            0.20            5.44
เมล่อน - - - - 0.18 1.73        0.35        1.11            0.32            7.75
แตงเทศ - - - - 0.12 0.13        0.00        0.00    
แตงร้าน - - - - 0.00 0.01        0.08        0.38            1.07            3.24
แฟง - - - - - -        0.07        0.10            0.86            1.13
หอมแดง - - - - - -        0.05        1.49    
รวม 3,345.13 592.18 6,055.68 859.19 7,565.81 1,001.06  3,835.92     689.59  3,171.34     660.89

 

ที่มา : ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
อัพเดทข้อมูล 8 มิถุนายน 2559