มันสำปะหลังสด แป้ง 25%  
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2560 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ โรงงานแป้งมันครบุรี บริษัท ชลเจริญ จำกัด หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด อ.ครบุรี อ.บ้านบึง ขาณุวรลักษบุรี      
อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ.กำแพงเพชร
เดือน วันที่ โทร. (044)212725 โทร. (087)9661181 โทร.(038)752633-4 โทร.055-771377
กรกฎาคม 1
-
-
-
-
  2
-
-
-
-
  3
1.60
1.60
1.55
-
  4
1.60
1.60
1.55
-
  5
1.60
1.65
1.55
-
  6
1.60
1.65
1.55
-
  7
1.60
1.65
1.60
  8
-
-
-
-
  9
-
-
-
-
  10
-
-
-
-
  11
1.60
1.60
1.60
-
  12
1.60
1.60
1.60
-
  13
1.60
1.60
1.60
-
  14
1.60
1.60
1.60
-
  15
-
-
-
-
  16
-
-
-
-
  17
1.60
1.60
1.60
-
  18
1.60
1.60
1.60
-
  19
1.60
1.60
1.60
-
  20
1.60
1.60
1.60
-
  21
1.60
1.60
1.70
-
  22
-
-
-
-
  23
-
-
-
-
  24
1.60
1.70
1.70
-
  25
1.60
1.70
1.70
-
  26
1.60
1.70
1.70
-
  27
1.60
1.70
1.70
-
  28
-
-
-
-
  29
-
-
-
-
  30
-
-
-
-
  31
1.60
1.70
1.70
-