น้ำยางสด
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดประมูลและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

       
<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
       
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2560 น้ำยางสด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)

ร้านแสงตะวันการยาง

(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)

หจก. ทองไทยนาบอน
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง อ.หลังสวน อ.เคียนซา อ.นาบอน อ.นาบอน
จ.ระยอง จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
เดือน วันที่   โทร. 081-6770993 โทร. 087-8897755 โทร. 075-491377  
กรกฎาคม 1
-
-
-
-
-
  2
-
-
-
-
-
  3
38
46
47
49
49
  4
38
45
44
47
47
  5
37
41
41
43
43
  6
37
-
41
42
42
  7
37
40
40
41
41
  8
-
-
-
-
-
  9
-
-
-
-
-
  10
-
-
-
-
-
  11
37
40
40
40
40
  12
37
40
40
41
41
  13
32
40
40
42
42
  14
32
40
40
42
42
  15
-
-
-
-
-
  16
-
-
-
-
-
  17
32
42
43
45
45
  18
32
42
43
46
46
  19
32
44
44
46
46
  20
32
44
44
46
46
  21
32
44
44
46
46
  22
-
-
-
-
-
  23
-
-
-
-
-
  24
32
44
44
46
46
25
32
44
44
45
45
26
32
44
44
45
45
27
32
44
44
45
45
28
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
31
32
43
43
45
45