ข้าวเปลือกเจ้า
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
ปี 2560     ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
   
กรกฎาคม 1
-
-
  2
-
-
  3
8,500
7,000
  4
8,500
7,000
  5
8,500
7,000
  6
8,500
7,000
  7
8,500
7,000
  8
-
-
  9
-
-
  10
-
-
  11
7,600
6,400
  12
7,600
6,400
  13
7,600
6,400
  14
7,600
6,400
  15
-
-
  16
-
-
  17
7,600
6,400
  18
7,600
6,400
  19
7,600
6,400
  20
7,600
6,400
  21
7,600
6,400
  22
-
-
  23
-
-
  24
7,600
6,400
  25
7,600
6,400
  26
7,600
6,400
  27
7,600
6,400
  28
-
-
  29
-
-
  30
-
-
  31
7,600
6,400