ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60  
หน่วย : บาท/ตัน  
ปี 2560 ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1
ความชื้น 15% ความชื้น 25%
โรงสีสินทรัพย์ถาวร
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
เดือน วันที่ โทร(035)423213, (081)7365940
   
กรกฎาคม 1
-
-
  2
-
-
  3
9,250
8,050
  4
9,250
8,050
  5
9,250
8,050
  6
9,250
8,050
  7
9,250
8,050
  8
-
-
  9
-
-
  10
-
-
  11
9,250
8,050
  12
9,250
8,050
  13
9,250
8,050
  14
9,250
8,050
  15
-
-
  16
-
-
  17
9,250
8,050
  18
9,250
8,050
  19
9,250
8,050
  20
9,250
8,050
  21
9,250
8,050
  22
-
-
  23
-
-
  24
9,250
8,050
  25
9,250
8,050
  26
9,250
8,050
  27
9,250
8,050
  28
-
-
  29
-
-
  30
-
-
   
9,250
8,050