หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
  เอกสารดาวน์โหลด    
       
 
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป โครงการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือน สำหรับประชาชน  
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดของ Application หรือ Website ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
เอกสารประเมินบุคคล ว.10 ว.16    
รายชื่อเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
           
           

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th