หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  
       

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2560 และแนวโน้มปี 2560
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2559
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2554
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2553
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2552
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2551
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2550
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2549
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2548

อัพเดทข้อมูล 17 พฤษภาคม 2560

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th