หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีรายเดือน

ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2559-2560
หน่วย : บาท/ตัน
  2559 2560
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 6,700 6,700 6,867 6,867 6,867 6,833 6,933 6,667 6,667 6,667 6,633 6,600 6,600
  ขายปลีกท้องถิ่น 8,731 8,526 8,408 8,666 8,603 8,463 8,441 8,332 8,344 8,266 8,279 8,200 8,108
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 9,233 9,167 9,200 9,567 9,600 10,300 10,833 10,133 10,133 9,500 9,967 9,733 9,800
  ขายปลีกท้องถิ่น 12,089 11,735 11,474 11,472 11,292 11,443 11,374 11,490 11,495 11,416 11,834 11,389 10,949
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,800 12,667 13,400 13,267 13,100 13,100 12,600 12,600 12,600 12,433 12,400 12,300 13,050
  ขายปลีกท้องถิ่น 17,239 17,335 17,261 17,083 17,009 16,712 16,731 16,482 16,430 16,391 16,351 16,330 16,309
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 18,000 17,650 16,733 16,667 16,500 16,533 16,667 16,500 16,633 16,667 16,800 16,833 16,833
  ขายปลีกท้องถิ่น 19,611 19,499 19,744 19,291 19,188 19,225 19,264 18,959 18,784 18,949 18,877 18,839 18,898
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,100 12,100 12,267 12,267 12,267 12,233 12,000 11,900 11,867 11,900 11,700 11,600 12,067
  ขายปลีกท้องถิ่น 13,417 13,592 13,248 13,419 13,353 13,618 13,547 13,506 13,343 13,422 13,333 13,241 13,342
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,933 12,967 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 12,833 12,733 12,767
  ขายปลีกท้องถิ่น 14,366 14,431 14,271 14,034 14,039 14,194 14,084 14,059 14,071 13,862 14,079 14,076 14,024
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,167 16,167 16,700 16,667 16,667 16,600 16,000 16,000 16,000 15,900 16,000 16,000 16,500
  ขายปลีกท้องถิ่น 17,251 17,234 16,696 16,831 17,004 17,100 17,102 17,123 16,976 17,091 17,045 16,864 17,020
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,433 16,467 16,933 16,933 16,933 16,900 16,550 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,900
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,752 18,896 18,398 18,418 18,417 18,524 18,509 18,423 18,388 18,415 18,399 18,346 18,253
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$) 34.89 34.90 35.22 35.51 35.98 35.61 35.19 35.07 34.61 34.62 34.17 33.91 33.43

 

update 13 กันยายน 2560

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th