หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีรายเดือน

ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2558-2559
หน่วย : บาท/ตัน
    2559 2560
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 7,167 7,233 7,167 7,000 6,900 6,633 6,700 6,700 6,700 6,867 6,867 6,867 6,833
  ขายปลีกท้องถิ่น 9,081 9,289 9,078 9,032 9,033 8,808 8,671 8,731 8,526 8,408 8,666 8,603 8,463
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 11,100 10,750 10,700 10,533 10,367 10,100 9,500 9,233 9,167 9,200 9,567 9,600 10,300
  ขายปลีกท้องถิ่น 13,570 13,540 12,820 12,413 12,099 12,158 12,086 12,089 11,735 11,474 11,472 11,292 11,443
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ 15,000 13,817 14,033 14,033 13,933 13,333 13,067 12,800 12,667 13,400 13,267 13,100 13,100
  ขายปลีกท้องถิ่น 16,123 17,434 17,431 17,429 17,232 17,287 17,311 17,239 17,335 17,261 17,083 17,009 16,712
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 17,650 17,750 18,150 18,150 18,100 18,000 17,950 18,000 17,650 16,733 16,667 16,500 16,533
  ขายปลีกท้องถิ่น 20,003 20,053 20,591 20,250 20,078 19,233 18,701 19,611 19,499 19,744 19,291 19,188 19,392
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,400 12,233 12,333 12,333 12,300 12,000 12,067 12,100 12,100 12,267 12,267 12,267 12,233
  ขายปลีกท้องถิ่น 14,221 14,104 13,800 13,378 13,458 13,422 13,734 13,417 13,592 13,248 13,419 13,353 13,618
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 13,200 12,900 13,000 13,000 12,967 12,900 12,933 12,933 12,967 12,933 12,933 12,933 12,933
  ขายปลีกท้องถิ่น 14,460 14,453 14,436 14,389 14,429 14,485 14,427 14,366 14,431 14,271 14,034 14,039 14,194
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,600 16,033 16,733 16,733 16,733 16,667 16,167 16,167 16,167 16,700 16,667 16,667 16,600
  ขายปลีกท้องถิ่น 17,452 17,393 17,245 17,294 17,312 17,201 17,228 17,251 17,234 16,696 16,831 17,004 17,100
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ 17,500 16,750 16,933 16,933 16,933 16,767 16,467 16,433 16,467 16,933 16,933 16,933 16,900
  ขายปลีกท้องถิ่น 19,035 18,987 18,925 18,857 18,935 18,763 18,780 18,752 18,896 18,398 18,418 18,417 18,524
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$)   36.33 35.77 35.40 35.26 35.61 35.47 35.25 34.89 34.90 35.22 35.51 35.98 35.61

 


update 17 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th