หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร


 
 
 
พืชไร่
พืชสวน
พืชผัก
 
ข้าวนาปี รายอำเภอ รายจังหวัด
ปี 2556
ปี 2555
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง รายอำเภอ รายจังหวัด
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวนาปรัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายอำเภอ รายจังหวัด
ปี 2556
ปี 2555
มันสำปะหลังโรงงาน รายอำเภอ รายจังหวัด
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
สับปะรดโรงงาน    
ถั่วเหลือง    
     
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
กาแฟ
  ลำไย
ทุเรียน
เงาะ
มังคุด
ลิ้นจี่
ลองกอง
พริกไทย
ส้มเขียวหวาน
มะนาว
ฝรั่ง
มะพร้าว
หอมแดง
กระเทียม
หอมหัวใหญ่ รายอำเภอ 56 รายอำเภอ 57
มันฝรั่ง    
หน่อไม้ฝรั่ง
ข้าวโพดหวาน    
ข้าวโพดฝักอ่อน    
กระเจี๊ยบเขียว    
มะเขือเทศ
ประมง
 
 
กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง
ปลาดุก
ปลานิล

Update : 26 เมษายน 2559

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th