หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีรายเดือน


 
ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2558-2559
หน่วย : บาท/ตัน
2558 2559

สูตรปุ๋ย

ลักษณะราคา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. มี.ค. พ.ค.


21-0-0

ขายส่งกรุงเทพฯ 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,233 7,167 7,000 6,900
ขายปลีกท้องถิ่น 8,861 9,044 9,086 9,065 9,027 9,132 9,077 9,053 9,081 9,289 9,078 9,217 9,688


46-0-0

ขายส่งกรุงเทพฯ 11,833 11,833 11,833 11,833 11,833 11,800 11,667 11,667 11,100 10,750 10,700 10,533 10,367
ขายปลีกท้องถิ่น 14,307 14,338 14,264 14,176 13,659 13,711 13,583 13,749 13,570 13,540 12,820 12,515 12,099
0-0-60
ขายส่งกรุงเทพฯ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 13,817 14,033 14,033 13,933
ขายปลีกท้องถิ่น 18,143 18,071 17,833 17,819 17,424 17,391 17,529 17,512 16,123 17,434 17,431 16,445 17,232
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,650 17,750 18,150 18,150 18,100
ขายปลีกท้องถิ่น 20,541 20,471 19,909 20,592 20,542 19,859 20,028 20,003 20,003 20,053 20,591 18,780 20,703
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,433 12,433 12,433 12,433 12,433 12,433 12,500 12,500 12,400 12,233 12,333 12,333 12,300
ขายปลีกท้องถิ่น 14,263 14,370 14,178 14,153 14,135 14,141 14,121 14,221 14,221 14,104 13,800 13,966 13,458

16-16-8
ขายส่งกรุงเทพฯ 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,200 12,900 13,000 13,000 12,967
ขายปลีกท้องถิ่น 14,007 14,006 13,982 13,994 14,001 14,059 14,450 14,457 14,460 14,453 14,436 14,814 14,429

15-15-15
ขายส่งกรุงเทพฯ 16,333 16,333 16,333 16,333 16,467 16,467 16,667 16,667 16,600 16,033 16,733 16,733 16,733
ขายปลีกท้องถิ่น 17,528 17,599 17,405 17,485 17,466 17,438 17,471 17,476 17,452 17,393 17,245 17,554 17,312

13-13-21
ขายส่งกรุงเทพฯ 17,450 17,450 17,450 17,450 17,450 17,450 17,450 17,450 17,500 16,750 16,933 16,933 16,933
ขายปลีกท้องถิ่น 19,046 19,102 19,104 19,149 19,106 19,015 19,002 19,001 19,035 18,987 18,925 18,225 18,935
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$) 33.71 33.88 34.45 35.57 36.18 35.88 35.94 36.18 36.33 35.77 35.40 35.26 35.61

Update 08 มิถุนายน 2559

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th