หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 

ข่าวรายสัปดาห์ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2560

ปาล์มน้ำมัน

 

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
         สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมกราคมจะมีประมาณ 0.911 ล้านตัน
    คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.155 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.901 ล้านตัน น้ำมันปาล์มดิบ 0.153 ล้านตัน ของเดือนธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.11 และร้อยละ 1.31 ตามลำดับ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 6.06 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 5.73 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 5.76 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 32.19 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 31.75 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.39

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

     การส่งออกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียลดลง
          คณะกรรมการน้ำมันปาล์มของมาเลเซีย รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2560 ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อยู่ที่ระดับ 1.27 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันของมาเลเซียผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 รองจากอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ส่งผลให้ระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียลดลงอยู่ที่ระดับ 1.54 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7 และราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดือนเมษายน 2560 อยู่ที่ระดับ 3,132 ริงกิตต่อตัน และคาดว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

     ราคาในตลาดต่างประเทศ 
          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 3,286.49 ดอลลาร์มาเลเซีย (26.32 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 3,240.07 ดอลลาร์มาเลเซีย (26.08 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.43 
          ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 808.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ (28.45 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 806.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ (28.51 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.21

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th