หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 16 ก.พ. 2560
 

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,500 บาท/ตัน

 

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก.

 

สารกาแฟโรบัสต้า
บริษัท เนสเล่ จำกัด อ.สวี จ.ชุมพร 79.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ราคา 78.00 บาท/กก.

 

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.6บาท/กก. 

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.6บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ราคา 6.50 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 89.90 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ราคา 90.65 บาท/กก.

 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน (ขนาดกลาง)
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 16.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ราคา 18.00 บาท/กก.

 

หอมหัวใหญ่ (เบอร์ 1)
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 14.00 บาท/กก.

 

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6.5บาท/กก.

 

สุกร
สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 61.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 41.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 230.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 215.00 บาท/กก.

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th