หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
เร่งแก้ปัญหาศัตรูมะพร้าวระบาด จี้จุดพื้นที่ประจวบ แหล่งปลูกอันดับ 1 เดินเครื่องมาตรการแก้ปัญหา

วันที่ 17 มี.ค. 2560
 

ข่าวที่ 32/2560 วันที่ 17 มีนาคม 2560

 

เร่งแก้ปัญหาศัตรูมะพร้าวระบาด จี้จุดพื้นที่ประจวบ แหล่งปลูกอันดับ 1 เดินเครื่องมาตรการแก้ปัญหา

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลุยต่อเนื่อง ลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ แหล่งปลูกมะพร้าวสำคัญของไทย รวม 457,285 ไร่  ซึ่งพบการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว 8 อำเภอ รวม 102,121 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.36 ของพื้นที่ปลูก ด้านกระทรวงเกษตรฯ เร่งกำหนดแนวทางการไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการบูรณาการ รูปแบบประชารัฐ

วันนี้ (17 มีนาคม 2560) นางจันทร์ธิดา  มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ของ สศก. เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวระบาดของทีมรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช โดยหลังจากติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกหนึ่งแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญในภาคใต้ และกำลังประสบปัญหาศัตรูมะพร้าวเข้าทำลายต้นมะพร้าว โดยเฉพาะแมลงดำหนามและหนอนหัวดำ ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตมะพร้าวของไทย และไม่สามารถสนองความต้องการของตลาดได้เพียงพอ

สำหรับพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งประเทศ มีจำนวน 1,240,874 ไร่ ใน 55 จังหวัด พบการระบาดของหนอนหัวดำ 28 จังหวัดพื้นที่รวม 78,954 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 6 ของพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งประเทศ โดยในส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 44,296ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,924,963ไร่ พืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ สับปะรด และมะพร้าว ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศ จำนวน 457,285ไร่ เกษตรกร 24,798 ครัวเรือน ปลูกมากที่สุดที่อำเภอบางสะพาน 162,120 ไร่ รองลงมาอำเภอทับสะแก 141,554 ไร่ อำเภอบางสะพานน้อย 71,267 ไร่ และอำเภอเมือง46,713 ไร่

ทั้งนี้ การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี 8 อำเภอ รวม 102,121 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.36 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และกรมวิชาการเกษตร รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรและเอกชน ได้มีการบูรณาการทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรรูปแบบประชารัฐร่วมกันรณรงค์ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการไขปัญหา คือ เร่งตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายและนำมาเผา พ่นด้วยเชื้อ BT ปล่อยแตนเบียน พ่นสารเคมีทางใบ และฉีดสารเคมีเข้าต้นตามหลักวิชาการที่ไม่ส่งผลต่อต้นมะพร้าว ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม

 

*********************

                ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 
 ข้อมูล
: สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th