หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 13-19 มี.ค.60
ไหม


 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 13 - 19 มี.ค. 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,547 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,553 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.39
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,290 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,300 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.77
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,013 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,014 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.10

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th