หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2560

วันที่ 20 มี.ค. 2560
 

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2560

 

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,200 บาท/ตัน

 

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก.

 

สารกาแฟโรบัสต้า

บริษัท เนสเล่ จำกัด อ.สวี จ.ชุมพร 81.50 บาท/กก.

 

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  5.20 บาท/กก. 

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 5.40 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ราคา 5.50 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 74.15 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ราคา 73.23 บาท/กก.

 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน (ขนาดกลาง)

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 25.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ราคา 18.00 บาท/กก.

 

หอมหัวใหญ่ (เบอร์ 1)

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 14.00 บาท/กก. 

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.00 บาท/กก.

 

สุกร

สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 58.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 38.50 บาท/กก. 

 

ไข่ไก่

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 230.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 205.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ราคา 215.00 บาท/กก.

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th