หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 10-16 เม.ย.60
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 
ข่าวสัปดาห์ 10 - 16 เม.ย. 60
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.55 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.57 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.44 
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.48 บาท
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.43 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.78 
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 241.25 ดอลลาร์สหรัฐ (8,304 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 242.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,289 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.56 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 15.00 บาท 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 364.27 เซนต์ (4,984 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 363.85 เซนต์
(4,953 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 31.00 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th