หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 10-16 เม.ย.60
ปาล์มน้ำมัน


 

ข่าวรายสัปดาห์ 10 – 16 เมษายน 2560

ปาล์มน้ำมัน
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนเมษายนจะมีประมาณ 1.000 ล้านตัน
คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.170 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.890 ล้านตัน น้ำมันปาล์มดิบ 0.151 ล้านตัน ของเดือนมีนาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 12.36 และร้อยละ 12.58 ตามลำดับ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 3.97 บาท ลดลงจาก กก.ละ 4.59 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 13.51 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 26.50 บาท ลดลงจาก กก.ละ 27.42 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.36

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

          ราคาในตลาดต่างประเทศ 
          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,789.83 ดอลลาร์มาเลเซีย (22.13 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 2,896.10 ดอลลาร์มาเลเซีย (22.86 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.67
ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 707.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (24.59 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 689.38 ดอลลาร์สหรัฐฯ (23.80 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.63


          หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th