หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 5-11 มิ.ย.60
ไหม


 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,675 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,667 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.50
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,344 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,354 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.74

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,056 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,053 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.28
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th