หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 5-11 มิ.ย.60
ประมง


 

วันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2560

ประมง

 

  1. สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคาในประเทศ 

          การผลิต 
               ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2560 ) ไม่มีรายงานปริมาณจากองค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
          การตลาด
ความเคลื่อนไหวของราคาสัตว์น้ำที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้มีดังนี้ คือ 
                    2.1 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายได้ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.03 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 47.85 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.18 บาท
                    สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                    2.2 ปลาช่อน ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 82.58 บาท ราคาลดลงจาก กิโลกรัมละ 83.14 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.56 บาท
                    สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                    2.3 กุ้งกุลาดำ ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
                    สำหรับราคา ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) สัปดาห์นี้ไม่มีรายงาน
ราคา 
                    2.4 กุ้งขาวแวนนาไม ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 184.69 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 179.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 4.87 บาท
                    สำหรับราคา ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครขนาดกลาง (60ตัว/กก.) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 172.50 บาท ราคาเพิ่มขึ้น จากกิโลกรัมละ 164.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 7.84 บาท 
                    2.5 ปลาทู ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.43 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 62.53 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.10 บาท 
                    สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 75.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                    2.6 ปลาหมึก ราคาปลาหมึกกระดองสดที่ชาวประมงขายได้ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 110.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                    สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 180.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                    2.7 ปลาเป็ดและปลาป่น ราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.50 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 8.54 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.04 บาท 
                    สำหรับราคาขายส่งปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60% (ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2560) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th