หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 10-16ก.ค.60
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 
ข่าวสัปดาห์ 10 – 16 ก.ค. 60

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

                    ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

                    ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
                    ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.50 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.43 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.83 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.28 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.26 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.28 
                    ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 268.75 ดอลลาร์สหรัฐ (9,082 บาท/ตัน)เพิ่มขึ้นจากตันละ 266.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,989 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.88 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 93.00 บาท

                    ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 387.25 เซนต์ (5,214 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 385.30 เซนต์ (5,183 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.51 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 31.00 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th