หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 31ก.ค.-6ส.ค.60
ไหม


 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,633 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,592 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.58
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,390 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,354 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.66
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,118 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th