หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 31ก.ค.-6ส.ค.60
ปาล์มน้ำมัน


 

ข่าวรายสัปดาห์ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560

ปาล์มน้ำมัน

 

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ


          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกรกฎาคมจะมีประมาณ 0.990 ล้านตัน
คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.168 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.113 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.189 ล้านตัน ของเดือนมิถุนายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.05 และร้อยละ 11.11 ตามลำดับ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 3.56 บาท ลดลงจาก กก.ละ 3.60 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.11 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 22.63 บาท ลดลงจาก กก.ละ 22.94 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.35

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

          ราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลงตามคาดการณ์การผลิตที่เพิ่มขึ้น 
          ราคาน้ำมันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดือนตุลาคม 2560 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 2,654 ริงกิตต่อตัน (619.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลงร้อยละ 0.8 เนื่องจากคาดการณ์การผลิตที่เพิ่มขึ้นของรัฐซาบาร์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียที่มีการฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงปี 2558 ขณะเดียวกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันพืชถั่วเหลืองส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขั้นอยู่ที่ระดับ 2,697 ริงกิตต่อตัน หรือออาจปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 2,638 ริงกิตต่อตัน

          ราคาในตลาดต่างประเทศ 
          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,662.94 ดอลลาร์มาเลเซีย (21.00 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 2,646.62 ดอลลาร์มาเลเซีย (20.95 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.62
ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 661.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22.13 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 667.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22.42 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.94

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th