หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 4-10ก.ย.60
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 
ข่าวสัปดาห์ 4 – 10 ก.ย. 60
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.99 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.06 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.16 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.89 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.96 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.41
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.52 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.58 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.34 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.40 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.81 
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 263.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,682 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 269.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,874 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.93 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 192.00 บาท 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 357.45 เซนต์ (4,691 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 335.92 เซนต์ (4,418 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.41 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 273.00 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th