หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 4-10ก.ย.60
ปาล์มน้ำมัน


 

ข่าวรายสัปดาห์ 4 – 10 กันยายน 2560

ปาล์มน้ำมัน

 

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ


          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกันยายนจะมีประมาณ 0.793 ล้านตัน
คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.135 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.836 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.142 ล้านตัน ของเดือนสิงหาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.14 และร้อยละ 4.93 ตามลำดับ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 3.69 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 3.55 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 3.94 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 21.81 บาท ลดลงจาก กก.ละ 22.00 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 0.86

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

          ราคาน้ำมันปาล์มของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 6 เดือน
          ราคาน้ำมันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,782 ริงกิตต่อตัน (661.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เนื่องจากน้ำมันพืชถั่วเหลืองราคาปรับตัวสูงขึ้นในตลาดน้ำมันพืชโลกจึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงในระดับ 2,796 ริงกิตต่อตัน และคาดว่าจะมีการยกเลิกหรือเลื่อนการจ่ายภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของกลุ่มอียู ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2560 คาดว่าสต็อกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 2 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบสองปี

          ราคาในตลาดต่างประเทศ 
          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,732.28 ดอลลาร์มาเลเซีย (21.60 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 2,702.37 ดอลลาร์มาเลเซีย (21.32 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.11 
          ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 703.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ (23.44 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 687.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22.95 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.30 

          หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th