หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2-8ต.ค.60
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 
ข่าวสัปดาห์ 2 - 8 ต.ค. 60
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.94 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.05 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.82 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.79 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.87 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.64
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.93 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.91 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.14 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.98 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.29 
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 249.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,274 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 251.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,290 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.80 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 16.00 บาท 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 350.72 เซนต์ (4,633 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 353.12 เซนต์ (4,637 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.68 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 4.00 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th