หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2-8ต.ค.60
ไหม


 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 2 -8 ตุลาคม 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,513 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,452 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.20
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,273 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,266 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.55
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,101 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,059 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.97

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th