หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2-8ต.ค.60
ปาล์มน้ำมัน


 

ข่าวรายสัปดาห์ 2 – 8 ตุลาคม 2560

ปาล์มน้ำมัน

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนตุลาคมจะมีประมาณ 0.826 ล้านตัน
คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.140 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.778 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.132 ล้านตัน ของเดือนกันยายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 6.17 และร้อยละ 6.06 ตามลำดับ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 3.57 บาท ลดลงจาก กก.ละ 3.66 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.46 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 22.00 บาท ลดลงจาก กก.ละ 22.13 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 0.59

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          สต็อกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น
          สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเดือนกันยายน 2560 ของมาเลเซียเพิ่มขึ้นประมาณการอยู่ที่ระดับ 1.93-2.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่ผ่านมา โดยน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ 2559 สูงสุดในรอบ 19 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีที่ผ่านมา จากการสำรวจปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.79-1.90 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการของผู้นำเข้าในช่วงเทศกาล และราคาน้ำมันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดือนธันวาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,740 ริงกิตต่อตัน (648 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในเดือนตุลาคมอยู่ในช่วง 2,400-2,700 ริงกิตต่อตัน และคาดว่าการส่งออกจะชะลอตัวในช่วงปลายปี 2560

ราคาในตลาดต่างประเทศ 
          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,718.77 ดอลลาร์มาเลเซีย (21.76 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 2,740.20 ดอลลาร์มาเลเซีย (21.93 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.78 
          ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 706.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ (23.72 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 720.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (24.03 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.85 

          หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th