หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 6-12พ.ย.60
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 
ข่าวสัปดาห์ 6 – 12 พ.ย. 60

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.94 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.88 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.02 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.84 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.66 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.86
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.98 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.44 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.28 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.20
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 252.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,287 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 251.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,273 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.40 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 14.00 บาท

               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 346.68 เซนต์ (4,545 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 348.28 เซนต์ (4,576 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.46 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 31.00 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th