หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 1-7ม.ค.61
ข้าว


 
1 – 7 มกราคม 2561
ข้าว
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
     1.1 การตลาด 
          มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 
               มติที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการฯ จำนวน 11 โครงการ ดังนี้
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบโครงการที่ (1) ถึง (3) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบโครงการที่ (4) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบโครงการที่ (5) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เห็นชอบโครงการที่ (6) ถึง (8) และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เห็นชอบโครงการที่ (9) และ (11)
                    (1) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี (กข.) 
                    (2) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) (กข.)
                    (3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.) 
                    (4) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 (ธ.ก.ส.)
                    (5) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.)
                    (6) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (ธ.ก.ส.) 
                    (7) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี (ธ.ก.ส.) 
                    (8) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก (ธ.ก.ส.) 
                    (9) โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กสก.) 
                    (10) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 (พด.) 
                    (11) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 (ปศ.)
     ภาวการณ์ซื้อขายข้าวสัปดาห์นี้
     1.2 ราคา
          1) ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
               ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 
               ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 
          2) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
               ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ใหม่) สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 30,950 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
               ข้าวขาว 5% (ใหม่) สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 11,650 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          3) ราคาส่งออกเอฟโอบี 
               100% (ใหม่) สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
               ข้าวขาว 5% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 
               ข้าวขาว 25% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 
               ข้าวนึ่ง 5% สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 
          หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 32.2306 บาท

2. สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สำคัญ 
          ไทย 
          รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การส่งออกข้าวไทยในช่วง 12 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งมีสถิติล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 ธ.ค.2560 สามารถส่งออกได้แล้วปริมาณ 11.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.77 มูลค่า 4,970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 1.68 แสน ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.83 โดยปริมาณการส่งออกดังกล่าวแม้จะยังไม่เต็มทั้งปี แต่ก็ถือเป็นสถิติการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ไทยมีการส่งออกข้าวมา
          ทั้งนี้ ในด้านราคาส่งออกข้าวยังปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยข้าวหอมมะลิราคาตันละ 1,040 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ 5 ปี ข้าวขาว 5% ราคาตันละ 403 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 14,000-17,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยตันละ 7,600-7,800 บาท และข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ยตันละ 9,200-11,000 บาท
          น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า แผนการขยายตลาดข้าวปี 2561 จะให้ความสำคัญกับการขยายตลาดข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยจะเร่งรัดให้จีนรับมอบข้าวภายใต้สัญญาปัจจุบันอีก 6 แสนตันให้ครบโดยเร็ว และผลักดันให้ซื้อเพิ่มอีก 1 ล้านตัน เพราะตอนนี้รถไฟไทย-จีนก็เริ่มต้นแล้ว จีนก็น่าที่จะซื้อข้าวไทยเพิ่ม ส่วนประเทศอื่นๆ จะเน้นขายให้กับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา บังกลาเทศ อิรัก อิหร่าน และไนจีเรีย เป็นต้น และยังมีแผนขยายตลาดข้าว โดยเน้นข้าวนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวได้
         
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
          จีน 
          กระทรวงเกษตรเผยจีนเพิ่มโควตาส่งออกข้าวจากกัมพูชาจาก 2 แสนตัน เป็น 3 แสนตัน ในปี 2561 
          สำนักข่าวท้องถิ่นพนมเปญโพสต์ รายงานว่า กระทรวงเกษตรของจีนได้เพิ่มโควตาการส่งออกข้าวให้กัมพูชา
จำนวน 3 แสนตัน ในปี 2561 ขณะที่ปี 2560 กัมพูชาได้รับโควตาส่งออกข้าวไปยังจีนจำนวน 2 แสนตัน ซึ่งโควตา
ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2559 
          ทั้งนี้ ตัวเลขการส่งออกข้าวของกัมพูชาประจำปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 
          นายเฮียน แวนฮาน ผู้อำนวยการทั่วไป กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรกัมพูชา เปิดเผยว่า ปี 2560 กัมพูชา ส่งออกข้าวทั้งสิ้น 6.35 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งส่งออกข้าวทั้งสิ้น 5.42 แสนตัน 
          นอกจากนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การส่งออกข้าวของกัมพูชาเติบโตร้อยละ 67.78 จากปี 2556 ที่กัมพูชาส่งออกข้าวประมาณ 3.78 แสนตัน 
          นายจเรย สน รองผู้อำนวยการแคปปิตอล ฟู้ด กัมพูชา ผู้ส่งออกข้าว จ.พระตะบอง กล่าวว่า การส่งออกข้าว
ของกัมพูชาไปยังประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ยุโรปเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ดี แม้ว่า กัมพูชาจะส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้น แต่ยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและยังต้องพัฒนาด้านคุณภาพของ เมล็ดพันธุ์ การสร้างโกดังเก็บข้าว และการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งกัมพูชาตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกข้าวถึง 1 ล้านตัน/ปี 
          ขณะที่ ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท (อาร์ดีบี) ประเทศกัมพูชา ได้จัดหาเงินสนับสนุนวงเงิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสร้างโรงงานอบแห้งข้าว ซึ่งได้ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัท 2 แห่งไปแล้ว ได้แก่ บริษัท Amru Rice สร้างโรงงาน 1 แห่ง ในจังหวัดกำปงธม และบริษัทขะแมร์ ฟู้ด กรุ๊ป สร้างโรงงาน 2 แห่ง ในจังหวัดเปรย แวง และจังหวัดตาแก้ว ทั้งนี้ คาดว่าโรงงานทั้ง 3 แห่ง จะสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้
          ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th