หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2 - 8 ก.พ.61
ฝ้าย


 

                                                                                                      ข่าวสัปดาห์ 2-8 ก.พ.61

ฝ้าย 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ราคาที่เกษตรกรขายได้

       ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
      ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2561 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 76.53 เซนต์ (กิโลกรัมละ 53.47 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 78.30 เซนต์ (กิโลกรัมละ 54.43 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.26 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.96 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th