หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2 - 8 ก.พ.61
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 

ข่าวสัปดาห์ 2 – 8 ก.พ. 61

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 
 
ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้
     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.24 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.22 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.24 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.89 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.81 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.17
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.66 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.68 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.21 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.05 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.91 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.57
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 319.80 ดอลลาร์สหรัฐ (10,003 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 321.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,994 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.37 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 9.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2561 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 362.84 เซนต์ (4,527 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 359.88 เซนต์ (4,470 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.82 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 57.00 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th