หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ >> สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2 - 8 ก.พ.61
สับปะรด


 
สับปะรด
 
ผลผลิต เพิ่มขึ้น
    ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประมาณ  0.229 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.29 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.462 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.129 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 77.51 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.192 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.27
การส่งออก เพิ่มขึ้น
     ปี 2560 มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.944 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.790 ล้านตันสด ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.60
ราคา เพิ่มขึ้น
       
      ช่วงนี้มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดประมาณวันละ 6,000 ตัน ขณะที่โรงงานแปรรูปสับปะรดมีความต้องการวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงานแปรรูปปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ ดังนี้
    - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 3.96 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.68 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 7.61 และลดลงจากกิโลกรัมละ 6.53 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 39.35          
     - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 9.15 เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.64  และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.64 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 32.19 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th