หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่ 8 มี.ค. 2561
 

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

 

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 16,000 บาท/ตัน

 

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี (ความชื้น 15%)

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,600 บาท/ตัน

 

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ราคา 2.55 บาท/กก.

 

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17% (บาท/กก.)

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.60 บาท/กก. 

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 3.6บาท/กก.  

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 46.56 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ราคา 46.55 บาท/กก. 

 

น้ำยางพาราสด

ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 45.00 บาท/กก.  

บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช 47.00 บาท/กก.  

 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน (ขนาดกลาง)

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 15.00 บาท/กก. 

 

หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 1 (บาท/กก.)

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด จ.เชียงใหม่ 6.00 บาท/กก. 

 

กระเทียมสด

คุณฉายพิณ รุ่นบาง จ.เชียงใหม่ 14.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ราคา 13.00 บาท/กก. 

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.40 บาท/กก. 

 

สารกาแฟโรบัสต้า

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 71.00 บาท/กก.

 

สุกร

สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 40.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 31.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 230.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 180.00 บาท/กก.  ราคาลดลงจากวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ราคา 185.00 บาท/กก.  

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th