เอกสารเผยแพร่
 
 


   Download
    

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 4 คน
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,819 คน
รวมจำนวนผู้เข้าชม 25,269 คน
KM Knowledge management >> รู้จริง
การเปิดเสรีการค้าและสถานการณ์การผลิต การตลาด ผักและผลไม้ของจีนเอกสารประกอบการบรรยาย   คลิกที่นี่
 
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-9405598