เอกสารเผยแพร่
 
 


   Download
    

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 0 คน
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 623 คน
รวมจำนวนผู้เข้าชม 11,239 คน
ข่าวกิจกรรม
การรับโล่ขอบคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)การรับโล่ขอบคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร นางสาววิมลรัตน์  วิริยะเมตตากุล ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับโล่ขอบคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554” (Thailand Research Expo 2011) และเข้าร่วมพิธีปิด ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน ชั้น 22 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

 
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-9405598