ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เกรดส่งออก
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี 2559 ทุเรียนหมอนทองคละ
ตลาดผลไม้ปากแซง ตลาดผลไม้ ตรอกนอง ล้งคุณแหม่ม เนินสูง ตลาดผลไม้เนินสูง ตลาดผลไม้เขาสมิง ตลาดกลางเขาดิน
อ.เมือง อ.ขลุง อ.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ อ.เขาสมิง อ.แกลง 
จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.ระยอง
เดือน วันที่ เกรด A ส่งออก เกรด AB ส่งออก เกรด A ส่งออก เกรด B ส่งออก เกรด A ส่งออก เกรด A ส่งออก เกรด AB ส่งออก เกรด A ไม่ส่งออก เกรด B ไม่ส่งออก
มิถุนายน 1
-
-
-
-
89.00
95.00
91.00
98.00
95.00
  2
89.00
90.00
85.00
98.00
95.00
  3
-
-
-
-
82.00
95.00
85.00
100.00
95.00
  4
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
-
  6
-
-
-
-
70.00
95.00
85.00
80.00
70.00
  7
-
-
-
-
70.00
75.00
-
80.00
75.00
  8
-
-
-
-
72.00
80.00
-
80.00
75.00
  9
-
-
-
-
74.00
80.00
-
95.00
85.00
  10
-
-
-
-
75.00
80.00
-
85.00
75.00
  11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  13
-
-
-
-
80.00
-
-
90.00
80.00
  14
-
-
-
-
80.00
-
-
90.00
80.00
  15
-
-
-
-
80.00
-
-
95.00
80.00
  16
-
-
-
-
80.00
-
-
100.00
95.00
  17
-
-
-
-
80.00
-
-
100.00
85.00
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30