ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี 2559 ทุเรียนหมอนทองคละ
ล้งคุณแหม่ม เนินสูง ตลาดผลไม้เขาดิน ตลาดผลไม้เนินสูง ตลาดผลไม้เขาดิน จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด
อ.ท่าใหม่ อ.แกลง อ.ท่าใหม่ อ.แกลง อ.นาสาร อ.นาสาร
จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เดือน วันที่ เกรด A ส่งออก เกรด A ไม่ส่งออก เกรด B ไม่ส่งออก คละ คละ กลาง เล็ก คละ
กลาง
เล็ก
มิถุนายน 1
-
-
-
85.00
85.00
-
-
-
-
-
  2
-
-
-
85.00
85.00
-
-
-
-
-
  3
-
-
-
85.00
80.00
-
-
-
-
-
  4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  6
-
-
-
85.00
65.00
-
-
-
-
-
  7
-
-
-
85.00
-
-
-
-
-
-
  8
-
-
-
70.00
-
-
-
-
-
-
  9
74.00
95.00
85.00
70.00
65.00
-
-
-
-
-
  10
75.00
85.00
75.00
70.00
65.00
-
-
-
-
-
  11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  13
80.00
90.00
80.00
80.00
70.00
-
-
-
-
-
  14
80.00
90.00
80.00
80.00
70.00
80.00
40.00
75.00
-
-
  15
80.00
95.00
80.00
80.00
75.00
80.00
40.00
75.00
-
-
  16
80.00
100.00
95.00
80.00
85.00
80.00
40.00
77.00
-
-
  17
80.00
100.00
85.00
80.00
-
80.00
40.00
77.00
-
-
  18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  20
80.00
105.00
90.00
90.00
-
73.00
35.00
70.00
-
-
  21
80.00
105.00
-
90.00
80.00
73.00
35.00
70.00
-
-
  22
80.00
105.00
-
90.00
-
75.00
40.00
70.00
-
-
  23
80.00
110.00
95.00
90.00
80.00
75.00
40.00
70.00
80.00
60.00
  24
80.00
110.00
95.00
90.00
80.00
75.00
40.00
70.00
80.00
60.00
  25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  27
80.00
105.00
90.00
80.00
80.00
40.00
70.00
80.00
60.00
  28
-
105.00
-
90.00
85.00
80.00
40.00
70.00
82.00
62.00
  29
-
105.00
-
90.00
85.00
80.00
40.00
70.00
80.00
65.00
  30
-
105.00
-
90.00
85.00
80.00
40.00
70.00
80.00
65.00