ลองกอง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

               
                บาท/กก.  
ปี 2559 ลองกอง
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง ตลาดกลางเขาดิน จุดรับซื้อ คุณวารินทร
อ.เขาสมิง จ.ตราด อ.แกลง อ.นาสาร
โทร.081-4516345 (ป้าเมียด) จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี
เดือน วันที่ เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
มิถุนายน
1
35.00
25.00
20.00
40.00
30.00
-
  2
35.00
25.00
20.00
40.00
30.00
-
     
  3
35.00
25.00
20.00
40.00
30.00
-
  4
-
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
-
-
  6
38.00
28.00
23.00
35.00
-
-
  7
38.00
28.00
23.00
35.00
-
-
  8
38.00
28.00
23.00
35.00
-
-
  9
38.00
28.00
23.00
35.00
-
-
  10
38.00
28.00
23.00
35.00
30.00
-
  11
-
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
-
  13
38.00
30.00
25.00
35.00
25.00
-
  14
40.00
35.00
30.00
35.00
25.00
-
  15
40.00
35.00
30.00
35.00
25.00
-
  16
40.00
35.00
28.00
35.00
25.00
-
  17
40.00
35.00
28.00
35.00
25.00
-
  18
-
-
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
-
-
  20
40.00
35.00
28.00
35.00
25.00
-
  21
39.00
32.00
25.00
35.00
25.00
-
  22
-
-
-
35.00
25.00
-
  23
-
-
-
40.00
30.00
-
  24
-
-
-
40.00
30.00
-
  25
-
-
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
-
-
  27
-
-
-
40.00
30.00
-
  28
-
-
-
40.00
30.00
-
  29
-
-
-
40.00
30.00
-
  30
-
-
-
40.00
30.00
-