FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

 

เอกสารเผยแพร่
สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2557ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี2558
 

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
ipv6 ready
 • oaeag-info

นำเข้า-ส่งออก ปัจจัยการผลิต
HotIssue ข่าวจาก สศก.ประกาศประกวดราคาสถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  
HotIssue
  สิงหาคม ดัชนีรายได้เกษตรกร ลด 2.14% คาด กันยายน ยังทรงตัว เมื่อเทียบกับปีก่อน (18/09/2560)
ดัชนีรายได้เกษตรกร สิงหาคม 2560 ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 ร้อยละ 2.14 จากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 16.41 สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ลำไย สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.08 จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลำไย มังคุด สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม
  ชูผลจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ยอดเงินสะพัดกว่า 13 ล้านบาท (14/09/2560)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลติดตามงานของดีจากชายแดน ตลอด 10 วัน ผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 4 หมื่นราย ยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ 13 ล้านบาท ช่วยสร้างรายได้ โอกาส เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า รวมทั้งเผยแพร่สินค้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน
  ครม. ไฟเขียว 2.2 พันล้าน ทุ่ม 11 โครงการด้านชลประทาน-พัฒนาเกษตร (14/09/2560)
คณะรัฐมนตรี อนุมัติ งบ 2,225 ล้านบาท จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 60 ดำเนิน 11 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ 1,737 ล้านบาท และโครงการด้านการพัฒนาการเกษตร 488 ล้านบาท ช่วยเกษตรกร
  เจาะลึกภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เกาะติดรายได้ หนี้สินเกษตรกรไทย (11/09/2560)
นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ซึ่งหากเปรียบเทียบจำนวนประชากรภาคเกษตร กับประชากรทั้งประเทศในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ไทยมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรจาก 59.46 ล้านคน ในปี 2538/39 เป็น 65.13 ล้านคนในปี 2558/59 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ต่อปี ในขณะที่ประชากรภาคการเกษตร มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.91 ต่อปี โดยปัจจุบัน ภาคเกษตรไทย มีครัวเรือนเกษตรประมาณ 5.9 ล้านครัวเรือน พื้นที่ถือครองทางการเกษตร 149.23 ล้านไร่
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560

 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สศก.
 • ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google

  'บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้KIOSK

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
  Email : cai-techno@oae.go.th