ทำไมข้อมูลที่นำเสนอบางอย่าง เช่นเรื่องการนำเข้า-ส่งออก ปริมาณการผลิต มีค่าไม่ตรงกับหน่วยงานอื่น จึงต้องการทราบคำจำกัดความของข้อมูลแต่ละตัว