อยากทราบ วัน เวลาในการให้บริการของศูนย์ข้อมูล ค่าใช้จ่าย และสิ่งที่ต้องเตรียมไปเพื่อเป็นหลักฐาน มีอะไรบ้าง


วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 14.30 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแต่บันทึกผู้ขอใช้บริการข้อมูลโดยขอ ชื่อ-นามสกุล, สถานที่ทำงานหรือสถานที่ศึกษา, เบอร์โทรศัพท์, E-mail