หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
เกี่ยวกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ชื่อ / ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร เบอร์ต่อ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3
   อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย มุกดาหาร นครพนม สกลนคร
+ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3
   ว่าง 0-4229-2557-8 0-4229-2557-8 631
+ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3
  ที่อยู่ : ถ.มิตรภาพ อุดรฯ-ขอนแก่น
  บ้านข้าวสาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
+ กลุ่มสารสนเทศการเกษตร 0-4229-2557-8 0-4229-2557-8 632
+ กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 0-4229-2557-8 0-4229-2557-8 632
+ กลุ่มวิจัยและประเมินผล 0-4229-2557-8 0-4229-2557-8 632
+ ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-4229-2557-8 0-4229-2557-8 632
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4
   ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ
+ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4
   ว่าง 0-4326-1513 0-4326-1513 642
+ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4
   ที่อยู่ : 343 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
+ กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
0-4326-1513
0-4326-2586
0-4326-1513 641
+ กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
+ กลุ่มวิจัยและประเมินผล
0-4326-1513
0-4326-2586
0-4326-1513 641
+ ฝ่ายบริหารทั่วไป
0-4326-1513
0-4326-2586
0-4326-1513 642
หน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th