FONTSIZE

เอกสารเผยแพร่
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2556-2559(ฉบับย่อ)กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
 

ดูทั้งหมด


HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  สศก. ได้ฤกษ์ เปิดตัว “ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร” เน้นบริการเบ็ดเสร็จ เต็มครบวงจร (24/03/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรแบบครบวงจร ฤกษ์ดี 24 มีนาคม คิกออฟ “ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร” เน้นบริการรอบด้านแบบ one stop service มั่นใจ ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และทันสถานการณ์ ผ่าน Call Center หมายเลข 0 2561 5006 และเวบไซต์ http://infoservice.oae.go.th เล็ง กระจายศูนย์ให้บริการลงระดับพื้นที่ทั่วประเทศในปีนี้
  สศก. รุกระดับพื้นที่ ตั้งเป้าสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ทั่วประเทศ (24/03/2557)
สศก. รุกการดำเนินงานผ่านเศรษฐกิจการเกษตราอาสา (ศกอ.) เต็มรูปแบบ ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพแก่เศรษฐกิจการเกษตรอาสาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่ผลักดันเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่เออีซีในปี 2558
  เศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ขยายตัว 0.5 เตือน ไตรมาส 2 ผลผลิตยังเสี่ยงจากภัยแล้งยาวถึงต้นฤดู (24/03/2557)
สศก. แถลง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ขยายตัวร้อยละ 0.5 จากแรงขับเคลื่อนหลักของสาขาพืช และ ปศุสัตว์ คาด แนวโน้มปี 57 ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.3 - 3.3 จากผลผลิตพืชและปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ระบุ ช่วงไตรมาส 2 การผลิตทางการเกษตร ยังคงมีความเสี่ยงจากภัยแล้ง รวมถึงปัญหาฝนทิ้งช่วงไปจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม 57
  สศก. จับตาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปิดผลวิเคราะห์ต่อเศรษฐกิจการเกษตร (18/03/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณการผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 14 มีนาคม ปี 57 ระบุ ข้าวเสียหายแล้ว 1,265 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 310,348 ไร่ คิดเป็นผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริง 250.95 ล้านบาท ด้านกระทรวงเกษตรฯ วางมาตรการบริหารจัดการน้ำและการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือ พร้อมออกปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศแล้ว
  กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี 2557 (13/03/2557)
รายละเอียดกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2557
  ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกุมภาพันธ์ ลด 4.86 จับตาสินค้าสำคัญ 6 ชนิดออกตลาดช่วงมีนาคมนี้ (13/03/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ภาพรวมดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57ลดลง เผย ยางพารา และหอมแดงราคาปรับตัวลง ฉุดดัชนีลด 4.86 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา แจง มีนาคมนี้ มัน อ้อย หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม และมันฝรั่ง ออกสู่ตลาด
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจปี2556

 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจปี2556
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • พัฒนาการเกษตรไทย
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 • การเกษตรของประเทศไทย
 •  ดูทั้งหมด
   


  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9