FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียนสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2556
 

ดูทั้งหมด

 • องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

HotIssue ข่าวจาก สศก. สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  สศก. แถลงไตรมาสแรก ภาคเกษตรหดตัว 1.5 เตือน ภัยแล้ง-ฝนทิ้งช่วง กระทบยาวต้นฤดูเพาะปลูก (24/03/2558)
เกษตรฯ โดย สศก. เผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี58 หดตัว ร้อยละ 1.5 จากภัยแล้งช่วงปลายปี 57 ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิดโดยเฉพาะข้าวนาปรัง คาดแนวโน้มปี 58 จะหดตัว ระบุ ผลผลิตสินค้าเกษตรยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากภัยแล้งและปัญหาฝนทิ้งช่วงที่อาจยาวนานไปจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกเดือนพฤษภาคมนี้
  1 ปีศูนย์บริการข้อมูลฯ สศก.ชูเศรษฐกิจดิจิตอล เชื่อมโยงศูนย์บริการประชาชนทั่วประเทศ (24/03/2558)
ครบรอบ 1 ปี ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร สู่การบริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรมืออาชีพแบบ one stop service รุกก้าวไกลการบริการยุคใหม่ด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล เชื่อมโยงศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงเกษตรลงทุกระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
  เกาะติดโปรเจคตลาดเกษตรกร สศก. เผย เกษตรกรตัวจริง ผู้บริโภคพอใจ เน้นมาตรฐานสินค้า (24/03/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลุย 53 จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามโครงการตลาดเกษตรกร เผย ผู้บริโภคพึงพอใจในระดับมาก โดยมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานจำนวน 28,244 บาท/ตลาด/วัน คิดเป็นร้อยละ 52 ของมูลค่าการขายสินค้าทั้งหมด มั่นใจ ช่วยเป็นแหล่งพบปะเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรง แนะ เพิ่มสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่นำมาจำหน่ายให้มีความหลากหลายเพิ่มเติม
  เกษตรฯ รุกระบบโลจิสติกส์ ด้าน สศก. ลุยแผนยุทธศาสตร์ เจาะ 5 สินค้าในปี 58 (24/03/2558)
เกษตรฯ รุกนโยบายและขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ โดย สศก. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ปี 2556-2559 เผยปี 58 เจาะลึกสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง แบบครอบคลุมทั้ง 3 มิติ
ราคารายวัน
 
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2

 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google  ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศก.ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)
  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรroadmapmoac
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9