FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

ดูทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด
 


 
 • องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  เกาะติดผลกระทบเศรษฐกิจโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/59 (25/06/2558)
จากการวิเคราะห์การดำเนินการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2558 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ 1.5 ล้านไร่ วงเงิน 476 ล้านบาท ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย/น้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง วาตภัย ภัยแล้ง อากาศหนาว/ลูกเห็บ อัคคีภัย และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด ซึ่งแบ่งเป็น 5 พื้นที่ตามระดับความเสี่ยง ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงต่ำมากที่สุด เสี่ยงต่ำมาก เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง โดยจัดเก็บเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 124.12 บาท ถึง 483.64 บาท ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 60 - 100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ 64.12 – 383.64 บาทต่อไร่
  เดินสาย 3 จังหวัดแหล่งผลิตปาล์ม สศก. เร่งชี้แจง-มาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มทั้งระบบ (24/06/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่แหล่งผลิตปาล์มน้ำมันหลักของประเทศ เจาะ 3 จังหวัด เปิดเวทีชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ระบุ 20 สิงหาคมนี้ หากผลปาล์มทะลายที่เกษตรกรนำมาขายไม่มีคุณภาพหรือมีเปอร์เซนต์น้ำมันต่ำกว่าร้อยละ 17 ทางโรงสกัดน้ำมันหรือลานเทอาจปฏิเสธการรับซื้อได้
  เกษตรกรได้เฮ ปีนี้ผลไม้ราคาดี สศก. เผย ครั้งแรกในรอบหลายปี ไม่ต้องขอสนับสนุนงบ คชก. (19/06/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยสถานการณ์ไม้ผล 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ในพื้นที่ตะวันออกปี 2558 ให้ผลผลิตรวม 721,100 ตัน ลดลงร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา แจง กรกฎาคมนี้ ยังมีลำไยพร้อมออกสู่ตลาด โดยเฉพาะลำไยนอกฤดูซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 มั่นใจ ปีนี้ปีทองของเกษตรกร เนื่องจากราคาดี และนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐจาก คชก. เข้ามาช่วยเหลือ
  เลื่อนปลูกนาปีสู้ภัยแล้ง สศก.เผยไม่กระทบผลผลิตนาปี ระบุ GDPเกษตร อาจลดลงไม่มากนัก (19/06/2558)
สถานการณ์ภัยแล้งยังกระทบต่อเนื่อง วอนเกษตรกรเลื่อนปลูกนาปีไปปลายเดือนกรกฎาคม ด้าน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ หากเกษตรกรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จะไม่กระทบผลผลิตนาปี เนื่องจากพันธุ์พืชที่ใช้ปลูกได้ตลอดปี แถมช่วยกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นระยะ คาด GDP ภาคเกษตรปี 58 อาจลดลงจากที่คาดการณ์ไว้อีกไม่เกินร้อยละ 0.04 พร้อมเตรียมรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปี และแนวโน้ม ต้นเดือนกรกฎาคมนี้
ราคารายวัน
 
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2

 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google  ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 roadmapmoac
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศก.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9