FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 

ดูทั้งหมด

 • องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  รมว.เกษตรฯ “ปีตีพงศ์” แถลงนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรฯ (17/09/2557)
รมว.เกษตรฯ "ปีตีพงศ์” แถลงนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรฯ ตีกรอบแผนเร่งด่วนระยะ 1 ปี เร่งแก้สินค้าข้าว ยาง กุ้ง ภัยแล้ง และงานตามแนวทางนโยบายรัฐบาลในด้านการปรับโครงสร้างการผลิต ตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. และปราบการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง
  กระทรวงเกษตรฯ พร้อมลุยแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ เป้าหมายลดความต้องการขายวัตถุดิบยางในตลาด กระตุ้นราคายางกระเตื้อง (12/09/2557)
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงรายละเอียดแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในด้านราคา คุณภาพ การเพิ่มมูลค่า และประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 มาตรการ 9 แนวทาง และ 12 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางเบื้องต้น
  ดัชนีราคาสิงหาคมลดเล็กน้อย สศก. คาด กันยายนเพิ่ม เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง (10/09/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจง ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 57 ลดลงเล็กน้อย 0.82 จากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คาด กันยายน ดัชนีราคาจะสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เผย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และลองกอง พร้อมออกตลาด
  เกาะติดสินค้าเกษตรช่วงไตรมาส 4 สศก. แจง ยาง-สับปะรด พร้อมออกตลาด (10/09/2557)
สศก. ระบุ ยางพารา และ สับปะรด เตรียมให้ผลผลิตพร้อมออกตลาดมากช่วงไตรมาส 4 เผย การส่งออกยางพาราครึ่งปีหลัง 57 จะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ส่วนมูลค่าคาดว่าจะลดลง ตามราคาตลาดโลก ด้านสับปะรด การส่งออกจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาที่เกษตรกรขายได้จะสูงขึ้น
  สศก. ระบุ นาปี-ปรัง ผลผลิตต่อไร่เพิ่ม คาด การส่งออกยังเจ๋ง จากความต้องการโลกเพิ่มขึ้น (10/09/2557)
สศก. คาด ข้าวนาปี 57/58 และ นาปรัง ปี 58 เนื้อที่เพาะปลูกลดจากราคาที่ต่ำลง โดยผลผลิตต่อไร่เพิ่มเนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอ ส่วนแนวโน้มการส่งออกปี 58 ยังส่งออกได้มากใกล้เคียงกับปี 57 จากความต้องการข้าวโลกเพิ่มต่อเนื่อง เผย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เน้นเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เชื่อมโยงแหล่งตลาด สนับสนุนเงินทุน พร้อมกำหนดโซนนิ่ง
  ร่วมเดินหน้าโรดแมพ 4 สินค้าเกษตร เกษตรฯ เร่งยุทธศาสตร์ครบทุกมิติสู่ความยั่งยืน (10/09/2557)
สศก. เผย โรดแมพ 4 สินค้าเกษตร พร้อมเดินหน้า ลุยยุทธศาสตร์ ข้าวโพด มันฯ ปาล์ม และอ้อย แบบครอบคลุมทุกมิติ หวังสร้างความยั่งยืน ระบุ เตรียมเสนอคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้าเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 กันยายนนี้
ราคารายวัน
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • พัฒนาการเกษตรไทย
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 • การเกษตรของประเทศไทย
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหา
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google
   

  ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9