FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียนรายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

ดูทั้งหมด

 • องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  แจงสถานการณ์มันฝรั่งปี 58 สศก. คาดเนื้อที่-ผลผลิตเพิ่ม มั่นใจ ราคาดี (18/11/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย สถานการณ์การผลิตการตลาดมันฝรั่งปี 58 ระบุ มีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ้น จากโครงการส่งเสริมการปลูกมั่นฝรั่งพันธุ์โรงงาน คาด เนื้อที่เพาะปลูกมันฝรั่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 14 ส่วนผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 มั่นใจ ราคายังอยู่เกณฑ์ดี
  ดีเดย์ 27 พฤศจิกายนนี้ กองทุนเอฟทีเอ เปิดสัมมนาเมืองตรัง เจาะสินค้าเกษตรสำคัญภาคใต้ (17/11/2557)
กองทุน FTA จัดทีมลุยเมืองตรัง เตรียมสัมมนาใหญ่ เสริมสร้างเกษตรไทย ก้าวทันโลกเสรีการค้า เปิดเวทีระดมความเห็นเจาะสินค้าเกษตรสำคัญภาคใต้ เช่น ปาล์มน้ำมัน กาแฟ และปศุสัตว์ 27 พฤศจิกายนนี้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โทรสำรองที่นั่ง 0 2561 4727
  เกาะติดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สศก.ระบุ ผลผลิตกระจุกตัว เตือนเกษตรกรรักษาคุณภาพ (10/11/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2557/58 เนื้อที่ปลูก ผลผลิตลดลงจากปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ด้านราคาเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่กิโลกรัมละ 7.35 บาท ปรับตัวลงจากต้นฤดูการเก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายน เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และฝนตกชุกส่งผลต่อคุณภาพให้เกิดสารอะฟลาทอกซินได้ง่าย แนะเกษตรกรระมัดระวังเรื่องคุณภาพและความชื้น
  ภาพรวมผลผลิตหอมหัวใหญ่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น สศก. คาด ปี 58 ผลผลิต-ราคาดี (10/11/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย สถานการณ์การผลิตการตลาดหอมหัวใหญ่ คาด เนื้อที่เพาะปลูกปี 58 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีนี้มีต้นกล้าเพียงพอสำหรับการขยายพื้นที่เพาะปลูก เช่นเดียวกับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว หากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย ไม่มีโรคและแมลงรบกวน มั่นใจ หากผลผลิตไม่เสียหายจากฝน จะช่วยให้เกษตรกรขายได้ราคาดี
  ดัชนีราคา ต.ค. เพิ่ม คาด พ.ย. ลดลง เหตุข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ออกสู่ตลาดมาก (10/11/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และสับปะรดโรงงาน พร้อมออกตลาดพฤศจิกายนนี้ ระบุ ดัชนีราคาและผลผลิตตุลาคม 57 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกันยายนที่ผ่านมา คาด พฤศจิกายน ดัชนีราคาลดลง เนื่องจากข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ออกสู่ตลาดมาก
  ครม. คลอด 4 โครงการช่วยเหลือยาง เน้นรักษาเสถียรภาพ ชดเชยและสนับสนุนรายได้ (29/10/2557)
เดินหน้าโครงการช่วยยางพาราตามนโยบาย คสช. คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 4 โครงการเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ หวังช่วยรักษาเถียรภาพราคายาง เร่งชดเชยรายได้ และสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย ด้านกระทรวงเกษตรฯ พร้อมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมทันที
ราคารายวัน
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

 • รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • พัฒนาการเกษตรไทย
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหา
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)
  ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9