FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
 

ดูทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด
 


 

HotIssue ข่าวจาก สศก. สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  
HotIssue
  สศก. แจงผลศึกษาหนี้สินเกษตรกร ปี57 ด้าน TDRI แนะ แนวทางเพิ่มศักยภาพกองทุน (23/11/2558)
สศก. เผย ผลศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกร และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ปี 57 โดย TDRI ระบุ ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่มียอดเงินลูกหนี้คงเหลือสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมา คือ ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตร กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในกำกับของกระทรวง ตามลําดับ พร้อม ชู แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกร
  รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายสำคัญ ปี 59 กำชับทุกหน่วยเร่งขับเคลื่อน ย้ำ เป้าหมายชัดเจน ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง (29/10/2558)
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมใหญ่ ชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2559 แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เดินหน้าแผนปฏิบัติงานและบูรณาการร่วมโดยมีเป้าหมายชัดเจน ย้ำ ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และเกษตรกรต้องได้รับประโยชน์สูงสุด
  เปิดผลประเมิน ตำบลละล้านสุดเจ๋ง สศก. เผย ตอบสนองความต้องการ-สร้างรายได้สู่ชุมชน (20/10/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชู ผลประเมินโครงการตำบลละล้านหลังการดำเนินงานเสร็จสิ้น เผย โครงการเป็นผลสำเร็จร้อยละ 99 ของเป้าหมาย แจง ชุมชนดำเนินงานได้มากกว่า 6 พัน 5 ร้อยโครงการ ใน 58 จังหวัด ช่วยเกษตรกรมีรายได้จากการจ้างงานเฉลี่ย 1,800 บาทต่อราย ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเกิดการจ้างงานสร้างรายได้จริง
  สศก. เผย ดัชนีราคากันยายน ลด 3.49 ระบุ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ยางพารา ราคาปรับตัวลง (20/10/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ออกตลาดมากช่วงตุลาคมนี้ แจง ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกันยายน ยังลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 3.49 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า คาดตุลาคม ราคายังคงใกล้เคียงกัน
ราคารายวัน
 
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2

 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google  ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศก.ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร
  roadmapmoacศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคลังข้อมูลทางการค้าของไทย
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9