FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2556
 

ดูทั้งหมด

 • องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  
HotIssue
  ดัชนีราคาสินค้าเกษตร พ.ย. ลดเล็กน้อย 0.98 สศก. เผย ข้าว-อ้อย-มัน ออกตลาด ธ.ค.นี้ (16/12/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรพฤศจิกายน 57 ลดลงเล็กน้อย 0.98 เมื่อเทียบกับตุลาคมที่ผ่านมา ในขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 123.64 แจง ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง หอมหัวใหญ่ กระเทียม และมันฝรั่ง ออกตลาดมากช่วงธันวาคมนี้
  สศก. ชูแนวทางโรดแมปปาล์ม 4 ระยะ ดันศักยภาพการแข่งขัน สู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมปาล์ม (11/12/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชู แนวทางการดำเนินงานโรดแมปปาล์ม 4 ระยะ เน้นศักยภาพในการแข่งขันในสินค้าปาล์มน้ำมันของไทยแบบครบทุกมิติ คลุมเป้าหมายด้านอุปทานและอุปสงค์ สู่วิสัยทัศน์ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีความยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  เพิ่มความพร้อมด้านโลจิสติกส์ สศก.จัดหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ เติมเต็มความรู้แก่ จนท. (02/12/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เปิดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร หวังเสริมทักษะและองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  เกษตรฯ ร่วมถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายพ่อของแผ่นดิน (26/11/2557)
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมรัฐบาล เทิดพระเกียรติฯ พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” 30 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคมนี้ ณ ท้องสนามหลวง และบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรฯ เผย ปี 58 ทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมร่วมใจ จัดงาน เพื่อนำเสนอและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพตลอดทั้งปี
  ร่วมเทิดพระเกียรติ 9 ปี สายใยรัก เกษตรฯ เจ้าภาพ จัดใหญ่อิมแพ็ค 6-14 ธันวาคมนี้ (26/11/2557)
กระทรวงเกษตรฯ เปิดศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยแห่งครอบครัวฯ ประจำปี 2557 ระหว่าง 6 – 14 ธันวาคมนี้ ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชูผลสำเร็จ ประมวลผลการดำเนินงาน 9 ปีมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอฯ ทั้ง 3 พระองค์
  แจงสถานการณ์มันฝรั่งปี 58 สศก. คาดเนื้อที่-ผลผลิตเพิ่ม มั่นใจ ราคาดี (18/11/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย สถานการณ์การผลิตการตลาดมันฝรั่งปี 58 ระบุ มีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ้น จากโครงการส่งเสริมการปลูกมั่นฝรั่งพันธุ์โรงงาน คาด เนื้อที่เพาะปลูกมันฝรั่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 14 ส่วนผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 มั่นใจ ราคายังอยู่เกณฑ์ดี
ราคารายวัน
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ตอนที่ 5

 • รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ตอนที่ 5
 • รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ตอนที่ 4
 • รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ตอนที่ 3
 • รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ตอนที่ 2
 • รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ตอนที่ 1
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหา
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google

  ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
  roadmapmoacศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9