FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2555ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2556-2559(ฉบับย่อ)
 

ดูทั้งหมด


HotIssue ข่าวจาก สศก. สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  สศก. เผย ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร กรกฎาคม ทรงตัว ส่วนผลผลิตลด ไม้ผลยังออกตลาดมาก (22/08/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2557 ค่อนข้างทรงตัว เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.01 ด้านดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 11.53 แจง สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดเดือนสิงหาคม ยังคงเป็นไม้ผล ได้แก่ ลำไย ทุเรียน และลองกอง
  คำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (21/08/2557)
  เดินเครื่องปฏิรูปภาคเกษตรไทย เกษตรฯ เปิดเสวนาใหญ่ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน (13/08/2557)
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรไทยเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรอย่างรอบด้าน ด้าน สศก. เปิดเวทีใหญ่ ดึงทุกภาคส่วนร่วมปฏิรูป โดยเน้นหัวใจสำคัญ 4 ด้าน เจาะกลุ่มเกษตรกร สินค้าเกษตร ทรัพยากรเกษตร และการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อนำพาภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนและคืนความสุขให้ประชาชน
  สศก. ร่วมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี (06/08/2557)
กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ เปิดงาน “เกษตรร่วมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” พบกับกิจกรรมไฮไลต์มากมาย ทั้งการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ การส่งเสริมฝึกอาชีพ และองค์ความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนคลินิกให้บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ด้าน สศก. เปิดให้บริการศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรแบบเสมือนจริง ร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกัน 12 สิงหาคมนี้ ณ กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพ 09.00 น. เป็นต้นไป
  เกษตรฯ แถลงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปีและแนวโน้ม มั่นใจภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง แม้เผชิญภัยแล้ง (31/07/2557)
เกษตรฯ แจงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปี ระบุขยายตัวร้อยละ 0.8 คาดแนวโน้มปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.1 - 3.1 โดยผลผลิตกุ้งจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงปลายปี เนื่องจาก คสช. อนุมัติเงินกว่า 90 ล้านบาท จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคตายด่วนทั้งระบบอย่างเร่งด่วน มั่นใจเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น เตือนช่วงครึ่งหลังของปี บางพื้นที่ยังเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
  ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายนเพิ่ม คาด กรกฎาคม ลดลง เหตุผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาด (22/07/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยตัวเลขดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน เพิ่ม 2.16 เมื่อเทียบกับพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสุกร ในขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลง 5.67 คาด กรกฎาคม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลง เนื่องจากผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาดมากขึ้น
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • พัฒนาการเกษตรไทย
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 • การเกษตรของประเทศไทย
 •  ดูทั้งหมด
   
  ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006
  ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9