FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี2556รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและภาวะโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548-2554
 

ดูทั้งหมด

 • องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  เกษตรฯ แจงผลงานรอบ 6 เดือนตามนโยบายรัฐบาลเข้าเป้า พร้อมเดินหน้าโรดแมป 10 โครงการ (23/04/2558)
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวผลงานรอบ 6 เดือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก
  ดัชนีราคาและผลผลิตเกษตรมีนาคมลด สศก. ระบุ ยาง-ปาล์มราคาลง สับปะรดราคาพุ่ง (21/04/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงภาพรวมดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร ประจำเดือนมีนาคม 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และผลผลิตปาล์มที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนสับปะรดโรงงานราคาสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอ
  เกษตรฯ ปรับระบบส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ด้านพืชรวมแปลงเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ เป้าหมายทั่วประเทศ (10/04/2558)
เกษตรฯ ปรับระบบส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ด้านพืชรวมแปลงเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ เป้าหมายทั่วประเทศ ในพื้นที่นำร่อง 219 จุด ดำเนินการในพืช 13 ชนิด
  จับตาภัยแล้งกระทบภาคเกษตร สศก.ระบุ พื้นที่เสียหาย เจาะผลกระทบรายสินค้าเกษตรสำคัญ (31/03/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา (นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี) ตั้งแต่ ตุลาคม 57 – 6 มีนาคม 58 พบพื้นที่ประสบภัย 7 หมื่น 5 พันไร่ มูลค่าความเสียหายของสินค้าข้าวกว่า 212 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณผลผลิต 2 หมื่น 5 พันตัน พร้อมแจงสถานการณ์รายสินค้าที่สำคัญเพื่อรับมือ
ราคารายวัน
 
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2

 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศก.roadmapmoacระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)
  ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9