FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2556
 

ดูทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด
 


 

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  
HotIssue
  เล็งอนาคตปาล์มไทย เมื่อต้องไต่บนเส้นลวด สศก. เจาะหลากมุมมอง ร่วมหาทางออกอุตสาหกรรมปาล์ม (27/07/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจาะมุมมองวิเคราะห์เส้นทางปาล์มน้ำมันไทย เปรียบ ไม่ต่างกับการต้องเดินบนเส้นลวด บวกกับกระแสบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นทดแทน หวั่นแนวโน้มล้นตลาด แนะการปล่อยให้กลไกราคาไปตามธรรมชาติอาจเป็นทางออกที่ดี โดยภาครัฐร่วมกันทุกฝ่ายในการเดินหน้าการผลิตให้ได้คุณภาพและช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพื่อรักษาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยร่วมกัน
  ภัยแล้งกระทบภาวะ ศก.การเกษตร สศก. เผย ครึ่งปีหดตัว 4.2 ย้ำจับตาใกล้ชิด คาด ทั้งปียังหดตัว (16/07/2558)
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกปี 2558 หดตัวร้อยละ 4.2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุชัด เหตุจาก ภัยแล้งยาวต่อเนื่อง แจง สาขาพืชและสาขาบริการทางการเกษตรหดตัว ขณะที่ สาขาปศุสัตว์ ประมง และป่าไม้ ยังขยายตัว ได้ดี คาด ทั้งปีจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-4.3) – (-3.3) ย้ำ ต้องประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิดเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยเหลือเกษตรกร
  ศก.จีนถดถอย สศก. มั่นใจ ภาคเกษตรไทยยังไม่กระทบ ระบุ ส่งออกเกษตรยังขยายตัวดี (14/07/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนถดถอย ยังไม่กระทบต่อภาคเกษตรไทยมากนัก เผย การส่งออกสินค้าเกษตร ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งผลไม้ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สวนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในภาพรวม และความสะดวกในการขนส่งสินค้า ด้าน รัฐบาลได้วางมาตรการช่วยภาคเกษตรไทยไว้แล้ว เพื่อลดผลกระทบจากจีนเบาบางลง แนะติดตามการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของจีนอย่างใกล้ชิด
  พิษภัยแล้งชะลอทำนาปี สศก.เชื่อ กระทบผลผลิตลดเล็กน้อย 11% มั่นใจ ภาค ศก.การเกษตรดีขึ้นตามลำดับ (03/07/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจง สถานการณ์ภัยแล้งดึงชะลอการทำนาปี เผย ไม่กระทบปริมาณผลผลิตมากนัก คาด ผลผลิตนาปีลดเหลือ 24.14 ล้านตันจากปีที่ผ่านมา เชื่อ การคลี่คลายของวิกฤติเศรษฐกิจโลกบวกกับมาตรการภาครัฐที่ช่วยเหลือภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง จะสะท้อนเศรษฐกิจภาคเกษตรดีขึ้นตามลำดับ พร้อมจับตามองรายงานของ Cline กับการผลิตภาคเกษตรใน 60 ปีข้างหน้าของไทยต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ราคารายวัน
 
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2

 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google  ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศก.
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9