FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

 

เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคำนิยามข้อมูลสถิติการเกษตร
 

ดูทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด
 
 • oaeag-info
 • องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  
HotIssue
  จับตาโอกาสสินค้าเกษตรไทย ภายหลังอิหร่านได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร (28/04/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ไทยมีโอกาสเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรได้อีกมาก หลังการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน เล็งพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าร่วมกัน เผย ที่ผ่านมา ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอิหร่านมาโดยตลอด โดยเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรกับไทยอันดับที่ 71 ของไทย
  คณะรัฐมนตรีไฟเขียว เห็นชอบการเปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่ง-หัวมันฝรั่งสดแปรรูป ตามความตกลง WTO (21/04/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ครม.เห็นชอบการเปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดแปรรูปตามความตกลงองค์การการค้าโลก ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบ ระบุ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการจัดการผลิต และการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่งกำหนด โดย กระทรวงเกษตรฯ เตรียมหาพื้นที่ที่เหมาะสม และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อการแปรรูปทดแทนการนำเข้าต่อไป
  สศก. แจง ดัชนีราคามีนาคมเพิ่ม 2.09 มัน-ยาง-หอมแดง-กระเทียม ราคาปรับตัวสูงขึ้น (21/04/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมีนาคมเพิ่มร้อยละ 2.09 ระบุ มันสำปะหลัง ยางพารา หอมแดง และกระเทียม มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 8.30 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คาดเมษายนดัชนีราคายังคงใกล้เคียงกับมีนาคม
  ชูโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ย้ำความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทย (20/04/2559)
กระทรวงเกษตรฯ ย้ำรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตร ตามยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน มั่นใจ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเชื่อมั่นความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย
ประกาศประกวดราคา
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (29/04/2559)
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 8
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (29/03/2559)
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (28/03/2559)
โครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชน และโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (24/03/2559)
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ราคารายวัน
 
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า

 • ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 roadmapmoac
  ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศก.คลังข้อมูลทางการค้าของไทย
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
  Email : cai-techno@oae.go.th