FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 

ดูทั้งหมด


HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  
HotIssue
  เกษตรฯ แถลงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปีและแนวโน้ม มั่นใจภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง แม้เผชิญภัยแล้ง (31/07/2557)
เกษตรฯ แจงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปี ระบุขยายตัวร้อยละ 0.8 คาดแนวโน้มปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.1 - 3.1 โดยผลผลิตกุ้งจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงปลายปี เนื่องจาก คสช. อนุมัติเงินกว่า 90 ล้านบาท จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคตายด่วนทั้งระบบอย่างเร่งด่วน มั่นใจเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น เตือนช่วงครึ่งหลังของปี บางพื้นที่ยังเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
  ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายนเพิ่ม คาด กรกฎาคม ลดลง เหตุผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาด (22/07/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยตัวเลขดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน เพิ่ม 2.16 เมื่อเทียบกับพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสุกร ในขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลง 5.67 คาด กรกฎาคม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลง เนื่องจากผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาดมากขึ้น
  สศก. ก้าวสู่เกษตรยุคใหม่แบบสมาร์ท จัดทัพเสริมความรู้แก่ จนท.ศูนย์บริการข้อมูลฯ ทั่วประเทศ (11/07/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่งเครื่องขยายศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรทุกระดับ ยกระดับความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวมกว่า 120 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในระดับพื้นที่อย่างรอบด้าน สู่เครือข่ายการดำเนินงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม และเพิ่มศักยภาพของภาคเกษตรยุคใหม่แบบสมาร์ทร่วมกัน
  สศก. ผสาน 2 ภาคี จับมือ มก. และ สวทช. พัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านเกษตรและอาหาร (07/07/2557)
ผนึก 3 กำลังภาคีเครือข่าย สศก. ร่วม มก. และ สวทช. ร่วมมือการวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิต และพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตพืช) ระดับชาติ บูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมเข้ากับการประเมินวัฏจักรชีวิต สู่การพัฒนาการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
  ที่ประชุมคณะมนตรีฯ ร่วมแสดงความยินดีผู้แทนไทย รับตำแหน่ง ผจก. ทั่วไป APTERR (07/07/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเวทีประชุมคณะมนตรีของ APTERR ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงฮานอย เผย ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีผู้แทนจากประเทศไทย ในการสรรหาบุคคลเพื่อจะมาทำหน้าที่ผู้จัดการทั่วไปของสำนักงานเลขานุการฯ APTERR คือ นายวิโรจน์ แสงบางกา ย้ำ การพัฒนา APTERR สู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารร่วมกัน
  การลงทุนภาคการเกษตรของไทยในอาเซียน (03/07/2557)
ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) ได้วิเคราะห์ถึงการลงทุนภาคการเกษตรของไทยในอาเซียน ซึ่งจากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งกระแสการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน (AC) ที่กำลังจะถึงในปี 2558
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจปี2556

 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจปี2556
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • พัฒนาการเกษตรไทย
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 • การเกษตรของประเทศไทย
 •  ดูทั้งหมด
   
  ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9