FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

 

เอกสารเผยแพร่
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร รายงานประจำปี กระทรวงเกษตรฯ ปี 2558
 

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
 • oaeag-info

นำเข้า-ส่งออก ปัจจัยการผลิต
HotIssue ข่าวจาก สศก.ประกาศประกวดราคาสถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  
HotIssue
  เจาะลึกเสถียรภาพราคาข้าว KOFC เปิดมุมวิเคราะห์ ตอบโจทย์มาตรการรัฐช่วยเหลือเกษตรกร (01/12/2559)
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การการผลิตข้าว พบว่า ปัจจุบันผลผลิตข้าวโลกล้นตลาด ส่งผลทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ โดยปริมาณผลผลิตข้าวโลกในปี 2559/60 จำนวน 483.8 ล้านตันข้าวสาร ใช้ในการบริโภคประมาณ 478.4 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการบริโภคน้อยกว่าผลผลิตที่ได้ในปีเดียวกัน
  สศก. ระบุ ตุลาคม ดัชนีผลผลิตเพิ่ม 20.85 แจง ข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ในช่วงออกตลาดมาก (24/11/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 59 ลดลงร้อยละ 9.38 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตเพิ่ม ร้อยละ 20.85 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ด้านภาพรวมรายได้ของเกษตรกรเดือนตุลาคม 59 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.63 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
  สศก. เปิดเวที work shop เสริมสร้างองค์ความรู้ จนท. ในการประเมินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (23/11/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการประเมินโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNDP และ FAO ในการเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อช่วยเกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและภูมิภาค
  เจาะลึก GDPเกษตร Q3 แล้งยังส่งผล หดตัว 0.2 ด้านรายได้เกษตรกรเพิ่ม 12.5% จากราคาสินค้าปรับตัวดีขึ้น (18/11/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ภัยแล้งยังกระทบสาขาพืช ฉุดภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 หดตัว 0.2 ในขณะที่อีก 4 สาขาขยายตัวดี โดยเฉพาะสาขาประมง เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นและเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี ด้านรายได้เกษตรกรในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.5 จากราคาสินค้าเกษตรสำคัญส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า

 • ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google

  'บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้KIOSK

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
  Email : cai-techno@oae.go.th