FONTSIZE

เอกสารเผยแพร่
สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2555ปฏิทินผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก2557/58
 

ดูทั้งหมด


HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  สศก. เคาะต้นทุนสินค้าพืช ไตรมาส 1 ระบุ ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปัจจัยการผลิต (24/04/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดผลวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ ไตรมาสแรกปี 57 เผยต้นทุนการผลิตต่อไร่ในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เกือบทุกกลุ่มสินค้า เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิต ยกเว้นกลุ่มผลไม้ ที่มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับการใช้ปุ๋ยหันมาใช้ประเภทอินทรีย์มากขึ้น
  ดัชนีราคาสินค้ามีนาคมเพิ่ม เหตุ สับปะรดโรงงาน-ยาง-สุกร ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย (24/04/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ภาพรวมดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนมีนาคม 2557 เพิ่มขึ้น 1.28 จากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แจง สับปะรดโรงงาน ยางพารา และสุกร ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย คาด ดัชนีผลผลิตเดือนเมษายนจะใกล้เคียงกับมีนาคม
  สศก.เปิดผลวิเคราะห์ต้นทุน และสถานการณ์การผลิตผลไม้ของประเทศในปัจจุบัน (23/04/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงผลวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผลไม้ ไตรมาสแรกปี 57 เผย ต้นทุนการผลิตต่อไร่ในภาพรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้านสถานการณ์การผลิตพบว่า ผลไม้หลายชนิดส่วนใหญ่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น คาด ผลผลิตจะทยอยออกใกล้เคียงกัน และไม่มีปัญหาด้านราคา
  สศก. คาด ข้าวนาปรังปีนี้ให้ผลผลิต 10.2 ล้านตัน ระบุ เม.ย.-พ.ค. ผลผลิตกระจุกตัว เตือนราคาผันผวน (22/04/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ราคาข้าวนาปรังที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนเมษายน 57 มีราคาลดลงร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้าวคงเหลือในสต๊อกมาก ประกอบกับเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด คาดปีนี้ให้ผลผลิตประมาณ 10.2 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 อาจกระทบราคาผันผวนยิ่งขึ้น
  สศก. คาด ไตรมาส 2 ต้นทุนปศุสัตว์ยังพุ่ง เหตุจากปัจจัยการผลิต และสภาพอากาศแปรปรวน (22/04/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ต้นทุนไตรมาส 1 ไข่ไก่หลังหักผลพลอยได้จากการขายไก่ไข่ที่ปลดระวาง อยู่ที่ฟองละ 2.99 บาท ด้านต้นทุนสุกรมีชีวิตอยู่ที่กิโลกรัมละ 61.95 บาท โดยราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ ไตรมาสแรกเฉลี่ยฟองละ 3.00 บาท และราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย กก.ละ 72.76 บาท คาดต้นทุนปศุสัตว์ไตรมาสที่ 2 จะมีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น จากปัจจัยการผลิตปรับตัว รวมทั้งสภาพภูมิอากาศแปรปรวน
  สศก. ได้ฤกษ์ เปิดตัว “ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร” เน้นบริการเบ็ดเสร็จ เต็มครบวงจร (24/03/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรแบบครบวงจร ฤกษ์ดี 24 มีนาคม คิกออฟ “ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร” เน้นบริการรอบด้านแบบ one stop service มั่นใจ ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และทันสถานการณ์ ผ่าน Call Center หมายเลข 0 2561 5006 และเวบไซต์ http://infoservice.oae.go.th เล็ง กระจายศูนย์ให้บริการลงระดับพื้นที่ทั่วประเทศในปีนี้
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจปี2556

 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจปี2556
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • พัฒนาการเกษตรไทย
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 • การเกษตรของประเทศไทย
 •  ดูทั้งหมด
   


  ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
  ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9