FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

 

เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี2558ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557
 

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
 • oaeag-info

นำเข้า-ส่งออก ปัจจัยการผลิต
HotIssue ข่าวจาก สศก.ประกาศประกวดราคาสถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรกฎาคมปรับตัวเพิ่ม สศก.คาด สิงหาคมจะยังคงสูงขึ้น (24/08/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดินกรกฎาคม 2559 สูงขึ้น ร้อยละ 9.32 เมื่อเทียบกับมิถุนายนที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น คือข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ในขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 6.11 คาดสิงหาคม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะยังสูงขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 59
  เกาะติดผลกระทบเศรษฐกิจจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 (18/08/2559)
ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) โดย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยร่วมกันว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2559โดยมีพื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัย จำนวน30ล้านไร่ทั่วประเทศ วงเงิน 3,217.13 ล้านบาท ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย/น้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง วาตภัย ภัยแล้ง อากาศหนาว/ลูกเห็บ อัคคีภัย และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด แบ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. จำนวน 29.5 ล้านไร่ และสำหรับเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน 500,000 ไร่ นั้น
  จีดีพีเกษตร Q2 หด 1.3% สาขาพืชรับพิษภัยแล้งมากสุด ทำผลผลิตลด แต่ราคาดีดึงรายได้เกษตรกรเพิ่ม 3.7% (10/08/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 59 หดตัว 1.3% ชี้ สาขาพืชรับพิษจากภัยแล้งมากสุด ฉุดหดตัว 2.5% ส่วนประมงและบริการทางการเกษตร หดตัว 0.9% และ 1.4% ด้านปศุสัตว์และป่าไม้ขยายตัว 3.1% และ 2.1% ตามลำดับ พร้อมเปิดโผรายได้เกษตรกรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 3.7% เนื่องจากราคาผลิตผลอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า ไม้ผล และปาล์มน้ำมัน
  โซนนิ่งเกษตรได้ผล ช่วยเกษตรกรปรับปลูกพืช พร้อมใช้ Agri-Map กลไกขับเคลื่อนดำเนินงาน (09/08/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ภาพรวมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning เกษตรกรร้อยละ 79 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะช่วยให้หันปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วยลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมรุกขับเคลื่อน ดึงแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการดำเนินโครงการ
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า

 • ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google

  'บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้KIOSK

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
  Email : cai-techno@oae.go.th