FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและภาวะโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548-2554 ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2556
 

ดูทั้งหมด

 • องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  เกษตรฯ รุก Road Map ปรับโครงสร้างการผลิต ระดมทั่วประเทศ แจงนโยบาย-แผนงานโดยตรง (29/05/2558)
เกษตรฯ เดินหน้าปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ระดมทุกหน่วยในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งด้านจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด ด้านส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และด้านบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา เปิดเวทีใหญ่ รับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จากผู้บริหารโดยตรง สู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  รุกแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม กนป.เดินหน้าเต็มกำลัง ชูมาตรการ 3 ระยะ ลุยแก้ปัญหาทั้งระบบ (22/05/2558)
เดินหน้ามาตรการแก้ปัญหาปาล์มทั้งระบบ กนป. ชู 3 มาตรการ พร้อมรับมือเพื่อแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนและระยะยาว หวังพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มอย่างยั่งยืน เผย เตรียมงบประมาณรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดฯ เพื่อเก็บสต็อก จาก คชก.แล้ว รวมทกว่า 2,952 ล้านบาท
  จับตาทิศทางปาล์มน้ำมัน สศก. ระบุ ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ดึงราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (19/05/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกาะติดสถานการณ์ปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง จัดทีมลงพื้นที่แหล่งผลิตภาคใต้ ระบุ กระทบแล้งต้นปี ฉุดผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มออกสู่ตลาดลดลง ดึงราคาปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปีนี้ภาคใต้ฝนมาเร็วตั้งแต่สงกรานต์ คาดหากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง จะส่งให้ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีมีแนวโน้วเพิ่มขึ้น
  เกาะติดผลกระทบเศรษฐกิจการเกษตร กรณีขอความร่วมมือลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง (08/05/2558)
จากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะนำความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอด โดยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าปริมาณน้ำฝนสะสมปี 2557 ต่ำกว่าค่าปกติอย่างมาก เมื่อเทียบกับปี 2556 ประกอบกับกรมชลประทานได้สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางปี 2557 น้อยกว่าปี 2556 ถึง 5,310 ล้านลูกบาศก์เมตร
ประกาศประกวดราคา
  ประกวดราคาโครงการจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร (21/05/2558)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (21/05/2558)
โครงการจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดยื่นข้อเสนอและใบราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (19/05/2558)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (15/05/2558)
โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application)
ราคารายวัน
 
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2

 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศก.ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 roadmapmoac
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9