FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

ดูทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด
 


 

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  สศก. เปิด 8 มุมมองสู่ทางรอดภาคเกษตรในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (26/08/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดมุมมองทางรอดภาคเกษตร ชูบทวิเคราะห์สู่การปรับโครงสร้างในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ชู 8 หลักมิติ เน้นร่วมมือ พึ่งพา พัฒนา ผลักดัน และส่งเสริม เพื่อสู่สู่ยุคคุณภาพและคุณธรรม
  อากาศแปรปรวน ผลผลิตลำไยลด-ราคาสูง สศก. ระบุ เงินหยวนอ่อนค่า กระทบส่งออกชะลอตัว (24/08/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ปี58 ผลผลิตลำไยทั้งประเทศรวมกว่า 8 แสน 6 หมื่นตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 เนื่องจากอากาศปีนี้แปรปรวนลำไยออกดอกน้อย ดันราคาที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้น เผย การลดค่าเงินหยวน ส่งผลให้การส่งออกชะลอตัว แจง ขณะนี้มีผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ร้อยละ 15 แนะ ผู้บริโภคห้ามพลาดโอกาสในการจัดหาลำไยมาบริโภคในปีนี้
  เกษตรฯ แถลง ผลเบิกจ่ายงบประมาณ 58 พร้อมเร่งขับเคลื่อนแผนงบประมาณ 59 (18/08/2558)
กระทรวงเกษตรฯ แจง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ระบุ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 79.38 ของงบประมาณที่ได้รับ แจงการจัดสรรงบประมาณของทั้ง 4 กลุ่มภารกิจ พร้อมรุกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 แล้ว
  ภัยแล้งฉุดผลผลิตปาล์มลด กนป. ย้ำ เร่งแก้ไขปัญหารับซื้อปาล์ม - เดินหน้า พ.ร.บ. เต็มที่ (06/08/2558)
กนป. แจงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันปี 58 เผย ภัยแล้งกระทบต่อเนื่อง ฉุดผลผลิตออกตลาดลดลงร้อยละ 2 ระบุ ขณะนี้ประสานผู้ว่าราชการทุกจังหวัด หาแนวทางแก้ไขปัญหารับซื้อผลปาล์มกับโรงงานสกัด เกรด B และลานเทในพื้นที่แล้ว ย้ำ เดินหน้าตรวจสอบพื้นที่ปลูกปาล์มของเกษตรกร เร่งพัฒนาโรงงานสกัด และ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ราคารายวัน
 
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2

 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google  ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006roadmapmoacศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร
  ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศก.คลังข้อมูลทางการค้าของไทย
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9