FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

 

เอกสารเผยแพร่
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
 • oaeag-info

นำเข้า-ส่งออก ปัจจัยการผลิต
HotIssue ข่าวจาก สศก.ประกาศประกวดราคา สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  
HotIssue
  ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส.ค. ปรับตัวเพิ่ม 1.55 สศก. เผย ยาง-ไก่เนื้อ-ไข่ไก่ ราคาปรับตัวสูงขึ้น (22/09/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตร สิงหาคม 59 สูงขึ้น ร้อยละ 1.55 ส่วนดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.16 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดย ยางพารา ไก่เนื้อ ไข่ไก่ มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ตามทิศทางตลาด และความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสารทจีน
  10 วัน ตลาดเกษตรดิจิทัล ยอดจำหน่าย 16.22 ล้านบาท ลูกค้าพอใจ สินค้าคุณภาพ เฉพาะถิ่นหายาก (20/09/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลติดตามตลาดเกษตรดิจิทัล รอบ 10 วันแรก ยอดรวมผู้เข้าเที่ยวชม กว่า 68,000 ราย รวมยอดจำหน่าย 16.22 ล้านบาท โดยผู้เข้าชมงาน ร้อยละ 99 มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน เนื่องจากได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นที่หาซื้อยากจากแหล่งต่างๆ
  แจงผลธนาคารสินค้าเกษตร เกษตรกรมั่นใจรูปแบบบริหารดี หนุนให้มีธนาคารสินค้าเกษตรในชุมชนต่อ (20/09/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลโครงการธนาคารสินค้าเกษตรปี 2559 ภาพรวมเกษตรกร ร้อยละ 88 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารอย่างมาก เพราะเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างดี มั่นใจ นโยบายธนาคาร จะช่วยลดต้นทุน และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ยืนยัน จะมาใช้บริการธนาคารต่อไปแน่นอน
  ตามติดเกษตรอินทรีย์ ยโสธรโมเดล-พื้นที่ทั่วไป สศก. ชู ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นตามเป้า (20/09/2559)
นโยบายพัฒนาเกษตรอินทรีย์ คืบหน้า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ยโสธร Model สามารถขยายพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มเดิม มีสมาชิกเพิ่ม 450 ราย รวม 4,500 ไร่ ตามเป้า และ กลุ่มใหม่ มีพื้นที่เข้าร่วมตามแผน 20,000 ไร่ ด้านเกษตรอินทรีย์พื้นที่ทั่วไป มีพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็นครัวเรือนละ 6.52 ไร่ เร่ง เดินหน้าใช้ผลสำเร็จของจังหวัดยโสธร สู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอื่นต่อไป
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า

 • ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google

  'บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้KIOSK

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
  Email : cai-techno@oae.go.th