FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

 

เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานประจำปี กระทรวงเกษตรฯ ปี 2558
 

ดูทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
 • oaeag-info
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

นำเข้า-ส่งออก ปัจจัยการผลิต
HotIssue ข่าวจาก สศก. สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ ประกาศประกวดราคา 
HotIssue
  ตามติดโครงการตลาดเกษตรกร สศก. ย้ำ สินค้าได้คุณภาพปลอดภัย มีการสุ่มตรวจสารพิษทุกเดือน (27/05/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการตลาดเกษตรกร เผย มูลค่าการจำหน่ายสินค้าในแต่ละครั้งเฉลี่ย 57,800 บาท/ครั้ง/สัปดาห์ หรือ ประมาณ 3 ล้านบาท/ปี โดยร้อยละ 81 เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย ย้ำ มีการสุ่มตรวจสอบสารพิษตกค้างเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
  คืบหน้าระเบียบขึ้นทะเบียนเกษตรกรฉบับ ปี 59 สศก. เผย พร้อมประกาศใช้เดือนมิถุนายนนี้ (27/05/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2559 ใกล้เสร็จสมบูรณ์ ระบุ มีการปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุม 5 ประเด็นสำคัญ คาดพร้อมประกาศใช้เดือนมิถุนายนนี้
  กระทรวงเกษตรฯ เล็งยกระดับ "ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง” เปิดทางเกษตรกรรายย่อยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าป้อนโมเดิร์นเทรด และร้านอาหารพรีเมี่ยม สร้างความเชื่อมั่นตลาด-ผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทำเงิน สร้างรายได้ (26/05/2559)
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปฏิบัติและพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้จริง
  ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเมษายน เพิ่ม 2.73 สศก. เผย ยาง-ปาล์ม ราคาปรับสูงขึ้น (19/05/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มร้อยละ 2.73 เผย ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย และ ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ด้านดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 18.75 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แจง สับปะรดโรงงาน ทุเรียน มังคุด เงาะ และลิ้นจี่ ออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคมนี้
ประกาศประกวดราคา
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (29/04/2559)
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 8
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (29/03/2559)
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (28/03/2559)
โครงการออกแบบระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรรายเดือนสำหรับประชาชน และโครงการศึกษาออกแบบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมในพื้นที่การผลิต
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (24/03/2559)
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ราคารายวัน
 
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า

 • ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google
   
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
  Email : cai-techno@oae.go.th