FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและภาวะโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548-2554
 

ดูทั้งหมด

 • องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 • บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้ KIOSK

HotIssue ข่าวจาก สศก.สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์  
HotIssue
  สินค้าเกษตรออกตลาด ฉุดดัชนีราคากันยายนลด สศก. คาดส่งผลต่อเนื่องตุลาคม (24/10/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ มันสำปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ และ ไข่ไก่ ผลผลิตออกตลาด ฉุดดัชนีราคาเดือนกันยายน 2557 ลดลง คาด ส่งผลต่อเนื่องถึงตุลาคม ในขณะที่ดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เผย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวนาปี พร้อมออกตลาดช่วงตุลาคมนี้
  เกษตรฯ ร่วมกับเอฟ เอ โอ จัดงานวันอาหารโลกระดับประเทศประจำปี 2557 "ภายใต้แนวคิดปีสากลแห่งการเกษตรแบบครอบครัว” (20/10/2557)
เกษตรฯ ร่วมกับเอฟ เอ โอ จัดงานวันอาหารโลกระดับประเทศประจำปี 2557 "ภายใต้แนวคิดปีสากลแห่งการเกษตรแบบครอบครัว” หวังกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพการเกษตรแบบครอบครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจในชนบท
  กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาราคายางพารา ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เข้าที่ประชุม กนย. (10/10/2557)
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผย ว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้ทำการรวบรวมข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อศึกษาและจัดทำรายละเอียดเตรียมที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยมีมาตรการเร่งด่วนคือ สินเชื่อการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ดอกเบี้ยต่ำ โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกร 1 แสนราย ครัวเรือนละ 1แสนบาท
  เร่งช่วยเหลือชาวนา สศก.คลอดทีมบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ฯ เน้นครบถ้วน-เป็นธรรม (10/10/2557)
เกษตรฯ เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือชาวนา เร่งตรวจสอบการขึ้นทะเบียน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือทันที 20 ตุลาคมนี้ ด้าน สศก. ตั้งทีมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เป็นชาวนาให้ถูกต้อง และเป็นธรรม
  สศก. เปิดโปรเจคใหญ่ ร่วม สกว. รุกศึกษาวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5 สินค้าเกษตรสำคัญ (26/09/2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลุยโปรเจคใหญ่ ร่วม สกว. ศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ” ของสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง แบบครอบคลุมทุกมิติ เผย ขณะนี้ลงนามร่วมกันแล้ว กำหนดระยะเวลาโครงการ 1 ปี เริ่ม 1 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2558
  กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม โครงการ “ต้นแบบระบบ Thai Smart Farmer”ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (25/09/2557)
กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม โครงการ "ต้นแบบระบบ Thai Smart Farmer”ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA Award 2014) เผยช่วยเกษตรกรเข้าถึงบริการด้านการเกษตรครบถ้วน พร้อมรวบรวมองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
ราคารายวัน
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 • พัฒนาการเกษตรไทย
 • เกษตรโฟกัส รักษ์ชุมชน
 • การเกษตรของประเทศไทย
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหา
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google
   

  ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (LI)ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 02-5615006ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9