FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

 

เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2557
 

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
 • oaeag-info

นำเข้า-ส่งออก ปัจจัยการผลิต
HotIssue ข่าวจาก สศก.ประกาศประกวดราคาสถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  เปิดผลติดตามธนาคารสินค้าเกษตร สศก.เผย คณะกรรมการฯ มาจากเกษตรกรในชุมชน เข้าใจปัญหาได้ดี (25/07/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร รอบ 9 เดือน เกษตรกร มีความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ ในระดับมาก ร้อยละ 71 เนื่องจากคณะกรรมการมาจากเกษตรกรในชุมชนเอง แนะเร่งประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้เกษตรกรได้รู้จักมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังไม่ทราบว่าในพื้นที่มีการดำเนินโครงการ
  สศก. แจงผลติดตามแปลงใหญ่ รอบ 9 เดือน ชู ในอีก 3 ปี พัฒนาเกษตรกรสู่ผู้จัดการแปลงด้วยตนเอง (25/07/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญู่ ระบุ ขณะนี้มีแปลงใหญ่ประชารัฐแล้ว 512 แปลง ชู เกษตรกรกว่าร้อยละ 90 มีการรวมกลุ่มและได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยร้อยละ 84 มีความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก มั่นใจ พร้อมเดินหน้าให้ครบ 650 แปลงในปี 2559 พร้อมเร่งพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลงได้ด้วยตนเองแทนเจ้าหน้าที่รัฐภายใน 3 ปี
  สศท.7 เผยข้าวนาปี 9 จังหวัดภาคกลาง ปี 58/59 ผลผลิตรวม 2.12 ล้านตัน คาด 59/60 เนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้น (22/07/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เผยผลพิจารณาข้อมูลการผลิตข้าวนาปี ปี 2558/59 ในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคกลาง เนื้อที่เพาะปลูกรวม 3.36 ล้านไร่ ด้านผลผลิตรวม 2.12 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 12 คาด ปีเพาะปลูก 2559/60 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีจะสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อการเพาะปลูก
  กรกฎาคมได้เวลา ลำไย-เงาะ ออกตลาด สศก. แจง ดัชนีราคามิถุนายน เพิ่มเล็กน้อย 0.27 (15/07/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงดัชนีราคาสินค้าเกษตรมิถุนายน เพิ่มเล็กน้อยร้อยละ 0.27 จากเดือนที่ผ่านมา โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้น จากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ด้าน ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการยังคงมีมาก โดยเดือนกรกฎาคมนี้ ลำไย เงาะ ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า

 • ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google

  'บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้KIOSK

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
  Email : cai-techno@oae.go.th