FONTSIZE

ปฏิทินการผลิต

 

 

เอกสารเผยแพร่
สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2557คำนิยามข้อมูลสถิติการเกษตร
 

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
 • oaeag-info

นำเข้า-ส่งออก ปัจจัยการผลิต
HotIssue ข่าวจาก สศก.ประกาศประกวดราคา สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 
HotIssue
  สศท. 6 เผยผลวิเคราะห์ ปรับข้อมูลไม้ผลเอกภาพภาคตะวันออกหลังประสบภัยแล้ง (23/06/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 เผยผลวิเคราะห์ปรับข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพ ปี 59 ภาคตะวันออก ของไม้ผล 4 ชนิด ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ระบุ ผลผลิตลดลงจากปีที่แล้ว โดยผลผลิตรวมมีปริมาณ 559,515 ตัน ลดลงร้อยละ 22.32 แนะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในภาคตะวันออก วางแผนการใช้แหล่งน้ำในสวนของตนเองให้เพียงพอ
  ดัชนีราคา-ผลผลิต พ.ค. ปรับตัวเพิ่ม สศก. เผย มิ.ย. สับปะรดโรงงาน-มังคุด-เงาะ อยู่ในช่วงออกตลาด (21/06/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มร้อยละ 2.57 ส่วนดัชนีผลผลิตเพิ่มร้อยละ 17.05 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา ระบุ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตลดลง ในขณะที่ยางพาราราคาสูงขึ้นจากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่ม ด้าน สุกร และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นจากความต้องการในช่วงเปิดเทอม โดยช่วงเดือนมิถุนายนนี้ สับปะรดโรงงาน มังคุด และเงาะกำลังออกตลาด
  เผยผลโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าฯ สศก. ชู จนท.ให้บริการเต็มที่ไม่มีวันหยุด ผู้ประกอบการพึงพอใจระดับมาก (16/06/2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน ใน 5 จังหวัด เผย แต่ละด่าน มีการบูรณาการร่วมเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า และผู้ให้บริการขนส่ง พึงพอใจมากต่อการให้บริการ เนื่องจากมีการให้บริการแบบไม่มีวันหยุด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำได้ตลอดเวลา
  กษ. ร่วม วท. และ สรอ. MOU ยกระดับฐานข้อมูลเกษตรกรสู่ Farmer ONE (13/06/2559)
กระทรวงเกษตรฯ ผนึก กระทรวงวิทย์ฯ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง หรือ Farmer ONE อย่างเต็มรูปแบบ เชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เน้นระบบรายงานข้อมูลแบบ Real time ที่สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง
สถานการณ์ราคา
 
ราคาวิกฤติ
ราคาเฝ้าระวัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
วีดีทัศน์ สศก.

ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า

 • ทำความรู้จักกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผ่า
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่ 2
 • ชี้แจง กบข. ส่วนที่1
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557
 •  ดูทั้งหมด
  ค้นหาจากในเว็บ
  ค้นหาจาก Google

  'บริการข้อมูลข่าวสารผ่านตู้KIOSK

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
  Email : cai-techno@oae.go.th