Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
สศท.12 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (26 เม.ย. 2560)
สศท.11 ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ (25 เม.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ (25 เม.ย. 2560)
สศท.2 ร่วมติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (24 เม.ย. 2560)
สศท.5 ลงพื้นที่จัดเก็บต้นทุนเกษตรอินทรีย์ จ.สุรินทร์ (24 เม.ย. 2560)
สศท.9 ประเมินแปลงใหญ่ จ.ตรัง (20 เม.ย. 2560)
สศท.11ร่วมบริการศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุด (19 เม.ย. 2560)
สศท.10 ร่วมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (19 เม.ย. 2560)
สศท.5 ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน เม.ย.60 (19 เม.ย. 2560)
“สศท.3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day” (19 เม.ย. 2560)
สศท.10 ร่วมจัดเวทีระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (11 เม.ย. 2560)
สศท.4 ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น (10 เม.ย. 2560)
สศท.2สำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ไม้ผล ปี60 (7 เม.ย. 2560)
สศท.2สำรวจข้อมูลผู้ปลูกข้าวที่ผ่านการอบรมฯ (7 เม.ย. 2560)
สศท.1 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปี 2560 (7 เม.ย. 2560)
สศท.2ร่วมประชุมและนำเสนอผลการจัดทำข้อมูลการผลิต (5 เม.ย. 2560)
สศท.5 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31 มี.ค. 2560)
สศท.2ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกฯ (31 มี.ค. 2560)
สศท.9 บรรยายบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฯ (30 มี.ค. 2560)
สศก. ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (27 มี.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th