หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
สศท.7 ร่วมติดตาม รมว.กษ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท (19 ต.ค. 2560)
สศก. ส่งมอบช้อน ส้อม กระดาษทิชชู ไม้จิ้มฟัน แก่ กษ. เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (17 ต.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 (17 ต.ค. 2560)
สศท. 12 ร่วมประดับดอกไม้/จัดสวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (16 ต.ค. 2560)
ศสส. สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 22/2560 (16 ต.ค. 2560)
สศท.11 ร่วมงานแถลงข่าวผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการ 9101 (11 ต.ค. 2560)
การบรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (11 ต.ค. 2560)
จนท. สศก. จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระบรมศพฯ รับสิ่งของพระราชทาน (10 ต.ค. 2560)
สศก. ส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่ กษ. เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (5 ต.ค. 2560)
สศท.10 ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (29 ก.ย. 2560)
สศท.3 ร่วมประชุมคณะทำงานทีมวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ จ.อุดรธานี (27 ก.ย. 2560)
สศก. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (26 ก.ย. 2560)
สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ (22 ก.ย. 2560)
การประชุมจัดทำรายงานฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ครั้งที่ 3/2560 (19 ก.ย. 2560)
สศท.3 ร่วมประชุมแผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 (18 ก.ย. 2560)
สศท.7 ประเมินผลโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 (18 ก.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร ฯ (12 ก.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมตรวจเยี่ยมเกษตรกร "โครงการผู้อพยพออกจากป่าต้นน้ำ" (8 ก.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมติดตามภาวการณ์ผลิตมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2561 (8 ก.ย. 2560)
ผู้แทน สศก. บรรยายให้ความรู้ด้านงานวิจัยและสถิติ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7 ก.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th