Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
สศท.9 เอกภาพยะลา (23 มิ.ย. 2560)
สศท.2ลงพื้นที่ติดตามผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนโยบายสำคัญ กษ (23 มิ.ย. 2560)
สศท.2 ร่วมบรรยายการวิเคราะห์สมดุลสินค้าเกษตร (Demand Supply) (21 มิ.ย. 2560)
สศท.10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย ศพก.จ.ราชบุรี (19 มิ.ย. 2560)
สศท.10 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผลผลิตต่อไร่สับปะรดโรงงาน (19 มิ.ย. 2560)
สศท.10 ลงพื้นที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร (19 มิ.ย. 2560)
สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักเศรษฐกิจการเกษตรยุคใหม่” (19 มิ.ย. 2560)
สศท.4 ร่วมพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ชาวนาขอนแก่น (16 มิ.ย. 2560)
เอกภาพนราธิวาส (14 มิ.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมกิจกรรมประกวดมันสำปะหลังและกีฬาเกษตรกรฟุตบอลหมอดินคัพ (13 มิ.ย. 2560)
สศก. ร่วมจัดสัมมนา โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯ โดยวิธี MCA (13 มิ.ย. 2560)
สศท.4 ร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ขอนแก่น (8 มิ.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมจัดงาน Field Day ปี 2560 (8 มิ.ย. 2560)
สศท.7 ร่วมเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 (6 มิ.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (6 มิ.ย. 2560)
สศท.3 ร่วมงาน Field Day พร้อมนำเสนอApp OAE RCMOเเละOAE OIC (2 มิ.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมจัดนิทรรศการงาน Field Day จ.นครสวรรค์ (2 มิ.ย. 2560)
สศก.ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาแนวทาง Zoning by Agri-Map (2 มิ.ย. 2560)
สศท.2ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรฯ (2 มิ.ย. 2560)
สศก. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพบปะ จังหวัดพิษณุโลก (30 พ.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th