Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
สศท.5 ร่วมประชุม Web conference ขับเคลื่อนนโยบาย กษ. (23 มี.ค. 2560)
สศท.2สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของครัวเรือนภาคเกษตร (23 มี.ค. 2560)
สศท.2ชี้แจงแบบสอบถามข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ (21 มี.ค. 2560)
กลุ่มตรวจสอบภายใน สศก.ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ สศท.5 (20 มี.ค. 2560)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการลา (17 มี.ค. 2560)
สศท.11 ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงใหญ่ที่ชนะเลิศเขตตรวจ 11 (10 มี.ค. 2560)
สศท.12 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ เขต 2 และ 18 (9 มี.ค. 2560)
สศท.12 ลงพื้นที่สำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปรังปี 60 และมันสำปะหลัง (6 มี.ค. 2560)
สวศ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต และการตลาดกาแฟในภาคใต้ (28 ก.พ. 2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (27 ก.พ. 2560)
การสัมมนาทิศทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในตลาดอาเซียนและจีน (24 ก.พ. 2560)
สศท.2ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ (24 ก.พ. 2560)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง HPV ไวรัสร้ายภัยใกล้ตัว (23 ก.พ. 2560)
สศท.12 ร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ (23 ก.พ. 2560)
สศท.12 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (22 ก.พ. 2560)
สศท.2คณะทำงานคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (17 ก.พ. 2560)
สศท.2 ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาหลักฐานคัดเลือกแปลงต้นแบบระดับจังหวัด (16 ก.พ. 2560)
สศท.2 ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลด้านสถานการณ์การผลิตอ้อยโรงงาน (10 ก.พ. 2560)
สศท.12 มอบกระดานเศรษฐี ณ ศพก. อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี (10 ก.พ. 2560)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Agricultural Production Trade for ASEAN Countries (9 ก.พ. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th