หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ข่าวเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
ข่าวเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (14 ก.พ. 2561)
การประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านเกษตร (13 ก.พ. 2561)
สศก.ร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (12 ก.พ. 2561)
การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 1/2561 (8 ก.พ. 2561)
ลธก. ลงพื้นที่ตลาดริมน้ำจันทรบูร (5 ก.พ. 2561)
สศก. ร่วมวางพวงมาลาคารวะสามบูรพาจารย์เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี มก. (2 ก.พ. 2561)
ลธก. สศก. ร่วมงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 (30 ม.ค. 2561)
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย กษ. ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (29 ม.ค. 2561)
สศก.ร่วมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 (26 ม.ค. 2561)
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย กษ. ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 (24 ม.ค. 2561)
การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (22 ม.ค. 2561)
การประชุมสามัญกองทุนออมทรัพย์ สศก. ประจำปี 2560 (19 ม.ค. 2561)
การประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (19 ม.ค. 2561)
สศก. ร่วมตามคณะ รมต. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.แม่ฮ่องสอน (17 ม.ค. 2561)
ลธก.สศก.ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (16 ม.ค. 2561)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก (12 ม.ค. 2561)
การประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 (11 ม.ค. 2561)
การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากการแปล ปีงบประมาณ 2561 (8 ม.ค. 2561)
ลธก. สศก. เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สศท. 2 (8 ม.ค. 2561)
สศก. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 (5 ม.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th