หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข่าวผู้บริหาร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รธก. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรฯ (12 ธ.ค. 2560)
รองเลขาธิการ สศก.ร่วมแสดงความยินดีกรมหม่อนไหม ครบรอบ 8 ปี (4 ธ.ค. 2560)
รองเลขาธิการ สศก. กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (1 ธ.ค. 2560)
รองเลขาธิการ สศก. กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง . (28 พ.ย. 2560)
สศก. ร่วมคณะต้อนรับ ครม. สัญจร ตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (27 พ.ย. 2560)
ลธก. สศก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สศท. 9 จ.สงขลา (27 พ.ย. 2560)
สศก. ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะการผลิตปาล์มน้ำมัน 4 จังหวัดภาคใต้ (25 พ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ สศก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (29 ก.ย. 2560)
การสัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (25 ก.ย. 2560)
รธก. สศก. เข้าร่วมประชุม รมต. อาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่39 (25 ก.ย. 2560)
สศก.จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” เรื่อง Data to Big Data (18 ก.ย. 2560)
รธก.สศก. บรรยาย เรื่อง ใช้เป็น มีตังค์ด้วยกระดานเศรษฐีฯ ณ ธ.ก.ส. (8 ก.ย. 2560)
รธก.สศก. หารือการทำงานเชิงรุกด้านภูมิสารสนเทศการเกษตร (1 ก.ย. 2560)
รธก.สศก. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ (25 ส.ค. 2560)
รธก.ร่วมประชุมหารือทิศทางการพัฒนาการเกษตร ฯ (EEC) (25 ส.ค. 2560)
เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (25 ส.ค. 2560)
สศก. จัดโครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ รุ่นที่ 2 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (24 ส.ค. 2560)
ผู้บริหาร สศก.ร่วมประชุม ครม.โคราช (23 ส.ค. 2560)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมงาน“เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” (20 ส.ค. 2560)
สศก. ร่วมใจช่วยเกษตรกรรับซื้อลำไยคุณภาพดี (4 ส.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th