Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวนการ สศข.
ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวนการ สศข.

การสัมมนา ก่อร่างสร้างฝันสู่ OAE 4.0 (24 มี.ค. 2560)
โคนมลำพญากลาง สระบุรีคว้ารางวัลแปลงดีเด่น ภาคกลาง (23 มี.ค. 2560)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำงบประมาณเบื้องต้น (21 มี.ค. 2560)
สศท.7 ลงพื้นที่แปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดราชบุรี (21 มี.ค. 2560)
สศท.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบฯ จ.ราชบุรี (20 มี.ค. 2560)
สศท.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (20 มี.ค. 2560)
ศกอ.สศท.5 เยี่ยมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจฯ ในหลวงรัชกาลที่9 (20 มี.ค. 2560)
สศท.5 และ 11 ผนึกกำลัง จัดอบรม ศกอ. เพื่อ ศพก.ปี 60 (20 มี.ค. 2560)
การฝึกอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ณ จ.อุบลราชธานี (20 มี.ค. 2560)
สศก. ลุยเมียนมาร์ ศึกษาตลาดส่งออกแรงงานสู่ไทย (15 มี.ค. 2560)
การประชุม “Working Meeting on the Remedied Financial Management Plan of the APTERR Secretariat and the Implementation of APTERR Tier 1 Programme” (15 มี.ค. 2560)
สศก. จัดอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2560 (13 มี.ค. 2560)
สศท.12 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 2 และ 18 (10 มี.ค. 2560)
สศท.12 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ เขต 2 และ 18 (9 มี.ค. 2560)
สศท.2ประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (8 มี.ค. 2560)
สศท.7 นำทีมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัด (8 มี.ค. 2560)
สศท.12 ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2560 (3 มี.ค. 2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่าที่เหมาะสม (Optimization) การจัดสรรน้ำในภาคเกษตร (24 ก.พ. 2560)
สศท.2 ติดตามงาน ของผู้ตรวจราชการเขตตรวจ16 จ.แพร่ (24 ก.พ. 2560)
สศท.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกวดแปลงต้นแบบเขตตรวจราชการ17 (21 ก.พ. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th