หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวยการ สศท.
ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวยการ สศท.

สศท.10 จัดประชุมโครงการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญ (12 ธ.ค. 2560)
สศท.12 จัดประชุม Zoning ปี 2561 จ.พิจิตร เเละ จ.อุทัยธานี (8 ธ.ค. 2560)
สศท.10 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (6 ธ.ค. 2560)
สศท.12 ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (6 ธ.ค. 2560)
สศท.11 จัดประชุม เรื่อ Zoning ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร (30 พ.ย. 2560)
สศท.11 จัดการประชุมหารือ Zoninng ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (30 พ.ย. 2560)
สศท.2ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (29 พ.ย. 2560)
การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปี 2561 และงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (28 พ.ย. 2560)
สศท.9 เผยผลการประชุมหารือ Zoning ปี 2560 จังหวัดพัทลุง (21 พ.ย. 2560)
เลขาธิการ สศก.มอบหมายให้ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สศก.และ ผอ.กศป. ร่วมต้อนรับ Mr.Russ Nicely, Agricultural Counselor (20 พ.ย. 2560)
ศสส. web conference สศท.1-12 เรื่อง แนวทางการประเมินปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2560-2561 (20 พ.ย. 2560)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลโครงการ 9101 (16 พ.ย. 2560)
สศก. ร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 (15 พ.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (15 พ.ย. 2560)
สศท.4 ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560 จังหวัดขอนแก่น (15 พ.ย. 2560)
สศก. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" (13 พ.ย. 2560)
การแถลงข่าว การวิเคราะห์ผลกระทบอุทกภัยต่อภาคการเกษตรไทย (9 พ.ย. 2560)
พิธีเปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม (6 พ.ย. 2560)
สศก. แถลงข่าวด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำสัปดาห์ (6 พ.ย. 2560)
สศท.7 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคกลาง ครั้งที่ 2 (1 พ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th