หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวยการ สศท.
ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวยการ สศท.

ศสส. สศก.ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (20 ต.ค. 2560)
ศสส.ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (19 ต.ค. 2560)
สศก. ให้การต้องรับคณะผู้แทนจากประเทศเอธิโอเปีย (17 ต.ค. 2560)
สศท. 12 จัดสัมมนา เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากร ฯ (16 ต.ค. 2560)
สศท.7ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว (6 ต.ค. 2560)
สศท.2 ร่วมซื้อข้าวสาร ผลผลิตสินค้าเกษตรจาก โครงการบางระกำโมเดล (6 ต.ค. 2560)
สศก. บูรณาการจัดทำข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ (6 ต.ค. 2560)
สศท.3 ร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (28 ก.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์ (27 ก.ย. 2560)
สศท.2การนำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2560 และแผนงาน/โครงการ (25 ก.ย. 2560)
ผอ.สศท.2ร่วมงานฝึกอบรมหลักสูตร Application RCMO ณ ศพก. จ.พิษณุโลก (22 ก.ย. 2560)
สศท.3 ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพริกพันธุ์ มันดำ มข. (20 ก.ย. 2560)
สศท.11 จัดฝึกอบรม Application RCMO ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ผ่าน ศพก. (13 ก.ย. 2560)
สศท.7 จัดสัมมนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ สศก. 20 ปี (11 ก.ย. 2560)
สศก.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย/ประเมินผล (7 ก.ย. 2560)
สศก.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและวัตกรรมด้านการเกษตร ก้าวสำคัญสู่ประเทศไทย ๔.๐ (5 ก.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์ (1 ก.ย. 2560)
สศท.10 ร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งเดือนตุลาคม (1 ก.ย. 2560)
สศท.5 ประชุมชี้แจง บัตรเครดิตราชการ (1 ก.ย. 2560)
สศท.2 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.พิษณุโลก (30 ส.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th