หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
  ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร  
       
พืชไร่
พืชสวน
พืชผัก
ข้าวนาปี รายอำเภอ รายจังหวัด
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง รายอำเภอ รายจังหวัด
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวนาปรัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายอำเภอ รายจังหวัด
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสำปะหลังโรงงาน รายอำเภอ รายจังหวัด
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ตารางแสดงรายละเอียดมันสำปะหลัง
สับปะรดโรงงาน รายอำเภอ รายจังหวัด
  ปี 2557
ตารางแสดงรายละเอียดสับปะรดโรงงาน
ถั่วเหลือง
ตารางแสดงรายละเอียดถั่วเหลือง
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
กาแฟ
ลำไย  
ทุเรียน  
เงาะ  
มังคุด
 
ลิ้นจี่
ลองกอง
 
พริกไทย
ส้มเขียวหวาน
มะนาว
ฝรั่ง
มะพร้าว
หอมแดง
กระเทียม
หอมหัวใหญ่ รายอำเภอ 56 รายอำเภอ 57
มันฝรั่ง
หน่อไม้ฝรั่ง
ข้าวโพดหวาน
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดฝักอ่อน
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวโพดฝักอ่อน
กระเจี๊ยบเขียว
มะเขือเทศ
ตารางแสดงรายละเอียดมะเขือเทศ
ประมง
ไม้ดอกไม้ประดับ
กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง  
ปลาดุก  
ปลานิล  
กล้วยไม้
 
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด 16-03-2560

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th