รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 3/2563

      วันที่ 17 กันยายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. รายงานผลการสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2562/63 2. รายงานผลการสำรวจสับปะรดโรงงาน ปี 2562 3. รายงานผลการสำรวจกระเทียม ปีเพาะปลูก 2562/63 4. รายงานผลการสำรวจหอมแดง ปีเพาะปลูก 2562/63 5. รายงานผลการสำรวจหอมหัวใหญ่ ปีเพาะปลูก 2562/63 6. รายงานผลการสำรวจมันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2562/63 7. รายงานผลการสำรวจพริกไทย ปี 2563 8. รายงานผลการสำรวจปาล์มน้ำมัน ปี 2562 9. รายงานผลการสำรวจกาแฟ ปีเพาะปลูก 2562/63 10. ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2563/64 และปี 2563 สำหรับไตรมาส 3/2563 ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง มันสำปะหลังโรงงาน กาแฟ สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3301429739946104