การประชุมการปฏิรูปการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมการปฏิรูปการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการปฏิรูปข้อมูลสารสนเทศการเกษตร และตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานปฏิรูปข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนหาแนวทางและทิศทางการปฏิรูปให้เป็นที่ยอมรับต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1727842550638172